Peníze na zahraniční veletrh? Pomůže Czech ICT Alliance

Od 1. března 2010 mohou české IT firmy žádat o dotaci na zahraniční IT veletrhy. Czech ICT Alliance jim k tomu nabízí celou řadu podpůrných služeb.

Peníze na zahraniční veletrh? Pomůže Czech ICT AllianceOd 15. ledna 2010 spustila agentura CzechInvest program Marketing, z něhož mohou i české IT firmy do 250 zaměstnanců, které alespoň část pracovníků zaměstnávají mimo území hlavního města Prahy, získat 50% dotaci na účast na zahraničních veletrzích a výstavách.

S registračními žádostmi od 1. března 2010 tak mohou firmy získat dotaci na pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, tvorbu propagačních materiálů a dopravu výstavních exponátů. Dotace se týká veletrhů konaných od dubna 2010 do prosince 2011. Firmy mohou v jedné žádosti podchytit více veletrhů.

Díky rozsáhlým zkušenostem z posledních několika let, kdy byla Czech ICT Alliance v podstatě jediným příjemcem příspěvků z MPO na zahraniční veletrhy a výstavy v oblasti IT, nabízíme celou řadu podpůrných bezplatných služeb, které českým IT firmám pomohou uspět v zahraničí:

1) Bezplatná pomoc s identifikací vhodného zahraničního IT veletrhu v regionu (díky spolupráci s místními pobočkami CzechTrade).

2) Domluvení výhodnějších výstavních podmínek (díky spolupráci se zástupci organizátorů zahraničních veletrhů v ČR).

3) Koordinace společné účasti na veletrzích/výstavách (příprava společných stánků, které díky větší velikosti mohou získat lepší plochu a vizibilitu).

    Díky Czech ICT Alliance získalo za posledních několik let pár desítek českých IT firem dotaci na zahraniční veletrhy typu CeBIT, Gartner IT expo, Systems a několik dalších. Program Marketing vnímáme jako velmi důležitý a potřebný nástroj zahraniční propagace, který firmám IT firmám dopomůže k zajímavým kontraktům v zahraničí. Proto jsme se rozhodli nabídnout i nečlenským firmám pomocnou ruku. Využijte toho i se svou firmou. Více informací o dotačním programu Marketing najdete na www.czechict.cz.


    Autor působí jako výkonný ředitel Czech ICT Alliance. Kontaktovat ho můžete na e-mailu Info@czechict.cz.

    Czech ICT Alliance vznikla formálně v září 2005 pod záštitou agentury CzechTrade, vládní České agentury na podporu obchodu a od té doby zrealizovala celou řadu zahraničních aktivit na podporu českého ICT exportu. Nejvýznamnějším projektem byl národní den v rámci veletrhu CeBIT se zaměřením na outsourcing. Hlavním cílem Aliance je využít výhod České republiky a vybudovat silnou značku kvalitního českého ICT a také napomoci získat firmám konkrétní kontakty na potenciální zákazníky, jež přetvoří v úspěšně realizované projekty. A právě ty jsou tím nejlepším PR českého ICT v zahraničí.    Komentáře