Obchodní příležitosti v oblasti dvoupásmových bezdrátových sítí

Není to tak dávno, co se při budování bezdrátových LAN sítí využívalo převážně frekvenční pásmo 2,4 GHz. Dnešní dostupnost technologie 802.11n v pásmu 5 GHz však znamená, že firmy mají k dispozici větší šířku pásma pro bezdrátovou konektivitu.

Obchodní příležitosti v oblasti dvoupásmových bezdrátových sítíJaké jsou však scénáře použití, které zvyšují poptávku po této nabídce šířky pásma a jaké jsou výhody nasazení dvoupásmových technologií?

Až dosud pracovaly bezdrátové lokální sítě (WLAN) a bezdrátové personální sítě (WPAN) především v pásmu 2,4 GHz (802.11b/g/n) a používaly pro rozdílné aplikace odlišné protokoly a standardy. Tyto frekvence však kromě WLAN technologií sdílejí také další, například Bluetooth zařízení, bezdrátové telefony, HomeRF (síťová komunikace
v domácnosti) a dětské chůvičky. I když tato řešení pracují nezávisle na sobě, všechna soupeří o stejný 85MHz úsek rádiového spektra s použitím nekompatibilních protokolů - což může často vést ke vzájemnému rušení, snižování přenosového výkonu a nespokojenosti uživatelů. Jelikož tato WLAN a WPAN zařízení bývají obvykle umístěna v těsné blízkosti a také pracují ve stejném nelicencovaném ISM spektru 2,4 až 2,4835 GHz, existuje samozřejmě riziko, že se budou vzájemně rušit.

Využívání WLAN stále rychle roste a proniká do veřejných prostorů, domácností, škol, malých a domácích kanceláří, velkých firem i dalších organizací. Kvůli přeplnění pásma 2,4 GHz mnohé organizace vítají dostupnost dalšího bezdrátového pásma, které jim přináší nástup nové generace bezdrátových zařízení. Regulační orgány v USA a Evropě proto vyhradily mnohem širší 200MHz rádiové spektrum v pásmu 5 GHz, které umožňuje dosáhnout vyšší datové propustnosti. Produkty pro dosavadní bezdrátové technologie 802.11b a 802.11g byly na trhu velmi úspěšné, avšak pro splnění požadavků na vyšší rychlosti přenosu dat, zejména ve firemním prostředí, je zapotřebí přejít na pásmo 5 GHz, které se otevírá s dostupností nových 802.11n zařízení.

Nové pásmo, nové příležitosti

Hlavními faktory, které podporují migraci bezdrátových sítí do pásma 5 GHz, jsou větší přenosový výkon a menší rušení. Bezdrátové 5GHz sítě používají stejnou základní technologii a metody jako 802.11g/n, ale namísto pásma 2,4 GHz pracují ve frekvenčních pásmech 5,1-5,8 GHz. Pásmo 5 GHz disponuje mnohem větším frekvenčním spektrem, do kterého se vejde 12 nepřekrývajících se kanálů, každý se šířkou 20 MHz. To znamená výrazně lepší provozní podmínky ve srovnání s pásmem 2,4 GHz, které má šířku 80 MHz
a dovoluje umístit jen tři nepřekrývající se kanály.

Díky většímu rozsahu a menšímu zaplnění nabízí pásmo 5 GHz vyšší bezdrátový přenosový výkon, což z něj dělá ideální prostředek pro provozování aplikací náročných na šířku pásma, jako je streamování HD médií a videa na vyžádání (video on demand), které bývá přes pásmo 2,4 GHz dost obtížné. Zvětšená šířka pásma dovoluje přenášet souběžně větší objem dat, což je zvláště atraktivní možnost pro vzdělávací zařízení a vládní organizace s mnoha uživateli. Vývoj technologií pro pásmo 5 GHz také umožní, aby jedna síť podporovala přenos multimediálního a hlasového provozu v jednotné síti.

Jak bylo zmíněno výše, pásmo 2,4 GHz je zamořeno elektromagnetickými vlnami, které vyzařují mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony a další používané bezdrátové technologie, například Bluetooth a HomeRF. Tyto z hlediska bezdrátových sítí rušivé signály degradují výkon 802.11g/n WLAN, protože opakovaně brání uživatelům a přístupovým bodům v přístupu ke sdílenému médiu. Naproti tomu je pásmo 5 GHz relativně nezarušené a prakticky jedinou další technologií, která sdílí jeho spektrum, je v Evropě HiperLAN2.

Spolu se zvyšováním frekvence se obecně snižuje dosah signálu. Výsledkem je, že 5 GHz systémy mají při stejném vysílacím výkonu obvykle menší dosah než ty, které pracují v pásmu 2,4 GHz. Minimalizace šíření rádiových vln mimo fyzicky vymezenou oblast zvyšuje bezpečnost bezdrátové sítě, protože se snižuje riziko odposlechů a pokusů o zahlcení sítě (DoS útoků).

Výrobci pohlížejí na pásmo 5 GHz jako na budoucnost bezdrátové technologie a na trhu se již objevilo mnoho dvoupásmových bezdrátových produktů, které mohou pracovat v pásmu 2,4 i 5 GHz. Nedá se však říci, že je používání 2,4 GHz na ústupu - tato zařízení budeme vídat kolem sebe ještě velmi dlouhou dobu. Pásmo 5 GHz jednoduše poskytuje alternativu k tomu, co je již nabízeno na 2,4 GHz, a dává tak spotřebitelům
a firmám další možnost volby.

Standard podpoří zájem SMB

Rok 2009 přináší také nástup dalších těchto zařízení, určených pro prostředí malých a středních podniků (SMB). Příkladem může být dvoupásmový přístupový bod řady Wireless N pro vzdělávací sektor, který nabízí školám jednoduchý a cenově výhodný způsob rozšíření jejich bezdrátové sítě. Všeobecně se očekává, že spolu se zaváděním dvoupásmových technologií bude v roce 2009 oficiálně schválen bezdrátový standard 802.11n, což podpoří pronikání Wireless N produktů do firemního prostředí, kterému nabízí lepší funkčnost, například rychlý roaming, vícenásobné SSID, VLAN a silnější šifrování. Wireless N využívá technologii MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), která zlepšuje bezdrátový přenos použitím více antén pro vysílání i příjem. Další používanou technologií je QoS (Quality of Service), která určuje prioritu dat podle citlivosti na jejich zpoždění, což znamená, že hlasové a multimediální aplikace mají přednost před prohlížením webu. To zaručuje celkovou kvalitu přenosu hlasu a umožňuje plynulé streamování videa v multimediálních aplikacích.

Firemní trh se obvykle zdráhá přijímat jakoukoli technologii, která není dosud standardizována, což vysvětluje, proč 802.11n teprve začíná pronikat do prostoru SMB, přestože je již od roku 2006 v prodeji rozsáhlá paleta „Draft N" produktů. Stačí se však jen podívat, jak dlouho trvalo schválení technologie 802.11g, abychom pochopili, že tyto záležitosti zaberou hodně času a mnozí si již nyní plně uvědomují, že 802.11n je rozhodně cestou vpřed. Wireless N dokáže nejen pracovat v pásmu 5 GHz, ale je také zpětně kompatibilní se staršími standardy 802.11b a 802.11g, a dává tak váhajícím firmám bezpečnou možnost postupného přechodu na 802.11n.

Stále více zemí nyní zpřístupňuje pásmo 5 GHz, aby mohly bezdrátové technologie využívat výhod, které to přináší. Dostupnost tohoto pásma závisí na splnění předpisů pro zařízení s dynamickou volbou frekvence (DFS) v jednotlivých zemích. Například Čína dosud uplatňuje pro použití pásma 5 GHz přísná omezení.

Změny v předpisech však již nyní dovolují používat 5GHz pásmo mnohem snadněji v mnoha zemích, například v USA, Japonsku a Evropě, což se projevuje v rozšiřování jeho implementace zejména v prostředí firemních sítí. Dnešní pronikání dvoupásmové technologie do malých a středních podniků způsobí, že se dvoupásmové sítě stanou rychle všeobecným standardem pro poskytování takových úrovní výkonu a spolehlivosti, jaké jednotlivci i organizace od sítí nové generace očekávají.


Autor je Country Managerem společnosti D-link pro Českou a Slovenskou Republiku se zodpovědností za rozvoj prodeje v regionu. Ve volném čase se věnuje mushingu (závody psích spřežení).Komentáře