Které výdaje skutečně rostou v ekonomické recesi?

„My jsme ideální partner do krize!“ Slyšíme dnes a denně ze všech stran. Od výrobců CRM řešení, hardware, dodavatelů outsourcingových služeb... Každý se nás snaží přesvědčit, že právě teď je ta nejlepší doba, abychom s ním uzavírali obchody.

Které výdaje skutečně rostou v ekonomické recesi?(Včera nám to snad netvrdil? A zítra na něj máme zapomenout?) Je ale myslím oblast, kde skutečně dochází k navyšování výdajů.

Dle globálního průzkumu provedeného organizací GMG na zakázku společnosti CA (zúčastnilo se ho přes čtyři sta firem ze čtyř kontinentů) je touto oblastí informační bezpečnost. Abychom dlouho nechodili kolem horké kaše: 42 procent organizací navyšuje (současné ekonomické recesi navzdory) své rozpočty věnované ICT bezpečnosti. A dalších padesát procent sice nehodlá rozpočet zvyšovat, ale nehodlá jej ani snižovat. Jen zbývajících osm procent očekává, že se „ekonomická opatření" projeví i na snižování rozpočtu na ICT bezpečnost.

Důvody tohoto vývoje jsou dva. Za prvé: obecně se očekávají přísnější regulace a pravidla, která bude nutné dodržovat či splňovat. Aktuální ekonomická situace znamená, že státy berou mnohé otěže zpět do svých rukou - a že si to legislativně pojistí. (A nejen státy, dodržování určitých pravidel a norem nyní více vyžadují jednotlivé subjekty na trhu navzájem.) Ostatně, dle výše uvedeného průzkumu očekává 78 procent organizací, že bude muset zvyšovat své rozpočty právě kvůli potřebě zajištění souladu s novými (no, často i již existujícími) předpisy.

Dalším důvodem je obava z nárůstu interních hrozeb. Nejistá doba rovná se nejistá budoucnost - a nejistá budoucnost rovná se nespokojení zaměstnanci. Při pohledu tváří v tvář nejisté budoucnosti mohou chtít zvyšovat svoji cenu na trhu práce třeba i získáváním citlivých informací, které následně mohou nabídnout konkurenci. Už jen pokusy o vynášení citlivých dat (bez snahy jakkoliv je dále zneužít) přímo ohrožují bezpečnost (a v dnešní době i existenci) organizací.

Poučení? Ideálním partnerem pro resellera v nebezpečné době je ten, kdo nabízí bezpečí a bezpečnost...Komentáře