Kdo se v IT vyhýbá partnerství, chybuje

Časy osamělých hrdinů jsou pomalu pryč. Filmový fenomén superhrdinů, kteří zachraňují svět, ustupuje do pozadí před sílou týmu. Podobný trend vidíme i v podnikání, stojí za ním zejména odvětví IT.

Kdo se v IT vyhýbá partnerství, chybujeČím dál více společností uzavírá spojenectví a vzájemnou spolupráci. Nové produkty často obsahují prvky anebo jsou založené na partnerských patentech, dokonce i konkurenčních firem. Poskytnutí vlastních řešení jiným společnostem přitom nikoho neoslabuje.

Právě naopak, jejich vztahy se pomocí takovýchto spojení posilují a společně dosahují na lepší obchodní výsledky. Už dál neplatí, že pouze korporace mají velký vliv na zákazníky. I menší hráči, když se stanou součástí partnerských spojení, mohou na trhu dosáhnout zajímavého efektu.

Utváření partnerství je jednou z odpovědí na aktuální otázku, kde hledat účinné strategie růstu pro malé a střední podniky. Podle nové studie Oxford Economics realizované v Evropě, na blízkém východě a v Africe, být součástí partnerské sítě pomáhá firmám nejen snižovat náklady a zvyšovat efektivnost, ale zejména jim umožňuje rozšířit portfolio řešení a získat nové zákazníky. Podle zmíněné studie právě v oblasti střední Evropy plánuje více než 50 % firem vytvoření takových partnerství v blízké budoucnosti.

Z trendu profituje vícero. Jedním z vítězů je zákazník, který má k dispozici větší výběr a vyšší kvalitu. Získávají i dodavatelé: do nabídky svých standardních produktů mohou zahrnout inovace, které se objevují na trhu jejich odvětví.

Kupříkladu partneři výrobců softwaru mohou produkt přizpůsobit zákazníkům na základě jejich individuálních požadavků. Mohou vyvíjet vlastní funkce řešící konkrétní potřeby klientů a ti takto získají spolehlivé řešení vyvinuté a testované v profesionálních vývojových centrech.

Úspěch (nejen) v IT byznyse je dnes založený na schopnosti přinášet inovace, které se prosadí na trhu. Ačkoliv velké společnosti dokážou udělat veškerý vývoj samy, zkušenosti říkají, že inovační proces lze urychlit a návratnost investic výrazně zkrátit, když využijí potenciál spolupráce. Sdílení know-how a zkušeností, jako i společné rozpracování nových vizí v síti partnerů, vytváří úplně nové možnosti.

Inovování v partnerské síti nejlépe funguje při spolupráci partnerů různých velikosti. Velké firmy dokáží využít svoji kapacitu a existující klientskou základnu, zatímco malé jsou pružnější a agilnější při realizaci nových myšlenek. Výrobci, kteří to respektují, mají proto otevřené partnerské programy, které zahrnují všechny typy partnerů a umožňují nové podnikatelské příležitosti.

Dnes tedy na 100 procent platí, že kdo chce být úspěšný, musí přemýšlet ne individuálně, ale v partnerské síti. Je v jeho zájmu vytvořit síť partnerů a rozvíjet společné podnikání ve vztahu založeném na vzájemné prosperitě.

V rostoucí konkurenci a v čase, kdy neustále stoupá tlak ze strany zákazníků na kvalitu a efektivitu investicí, jsou firmy, které nevěnují pozornost inovacím, odsouzené k zániku. Díky kooperaci s partnery se inovační proces stává o mnoho jednodušším, finančně méně náročným a vyúsťuje do kvalitnějších produktů a služeb, o které je na trhu větší zájem.

Autor je ředitel pro ekosystém a partnerský prodej SAP v regionu střední a východní Evropy.
Úvodní foto: SAP

Komentáře