IP dohled připraven ke startu

Aleš Pícl, generální ředitel společnosti D-Link, vysvětluje čtenářům ChannelWorldu, proč věří, že rok 2010 bude rokem, v němž se trh IP dohledu otevře prodejcům.

IP dohled připraven ke startuTrh IP dohlížecích řešení začíná růst zatím nejrychlejším tempem v jeho nedávné historii – ještě nikdy nenastal lepší okamžik začít uvažovat o prodeji IP dohlížecích řešení. Analytická firma iSuppli Corp předpovídá, že globální příjmy z video dohlížecích produktů vzroste meziročně o 13,2 procenta na více než 9 miliard dolarů v roce 2011, a firma IMS Research předpokládá růst kolem 30 procent ročně a říká, že do roku 2013 mohou IP kamery obsadit 42 procent světového trhu v tomto segmentu.

Příležitost proniknout na trh nastává právě teď díky mnoha faktorům, které dělají z nasazení síťově orientovaných IP dohlížecích řešení reálnou alternativu k tradičnějším analogovým systémům s uzavřeným televizním okruhem (CCTV). Ceny, rozlišení obrazu a síťová konektivita digitálních IP kamer se nyní nacházejí v takové fázi vývoje, kdy mohou směle doplňovat nebo nahrazovat starší analogové systémy. Když se k tomu přidá nynější podobně dramatické snižování cen síťových úložišť dat, jsou překonány dvě největší technické překážky, které dosud bránily masovému použití.

Omezujícím faktorem byla také technologická infrastruktura. Pro zprovoznění plně síťového IP dohlížecího řešení nestačí mít jen několik síťových kamer. Potřebujete spolehlivé pevné nebo bezdrátové sítě (včetně mobilních) s velkou šířkou pásma pro přenos dat. Potřebujete také speciální software, který dokáže skloubit celou tuto technologii do konkrétního řešení a poskytovat uživatelům možnost ovládat kamery a nahrávat, archivovat, vyhledávat a přehrávat záznam obrazu, když to potřebují.

Přirozený vývoj

Až dosud museli prodejci poskládat všechny tyto prvky dohromady sami. Nikdo nepřišel s ucelenou sadou řešení a nenabídl ji prodejcům tak, aby ji mohli s důvěrou uvést na trh. D-Link to chce změnit.

Během roku 2009 jsme uvedli na trh novou řadu IP kamer, které využívají nejmodernější technologie a mají vynikající kvalitu barev i při slabém osvětlení, detekci pohybu, vestavěný mikrofon a další progresivní vlastnosti. Toto portfolio budeme rozšiřovat v roce 2010, kdy uvedeme na trh také mimořádně důležité prvek – sadu NAS a SAN zařízení pro ukládání dat, vytvořených speciálně pro potřeby IP dohledu. Máme již přepínače a další produkty síťové infrastruktury, které poskytnou platformu, na níž je možné všechny tyto technologie integrovat.

D-Link považuje společnou nabídku všech těchto prvků za přirozený vývoj. Během několika příštích měsíců se chystáme dodávat prodejcům plně funkční sady IP dohlížecích řešení, která mohou uvést na trh pro firmy a veřejný sektor. Budeme první firmou, která to udělá, a tím pádem také prvním obchodním partnerem, který skutečně zpřístupní tuto velkou příležitost prodejcům.

Mimořádnou roli hraje správné načasování. IP kamery jsme uvedli na trh již dříve a dařilo se nám s nimi docela dobře. Ale, z již výše zmíněných důvodů, se trh IP dohlížecích řešení zatím příliš nerozvinul. Nyní se však objevují reálné příznaky, že se tento trh chystá vstoupit do fáze rychlého růstu.

Nejdůležitějším indikátorem je zde nálada zákazníků. Napříč celým spektrem trhů koncových uživatelů se objevuje zřetelná poptávka po dohlížecích řešeních, která jsou dostupná, snadno instalovatelná, cenově výhodná a efektivní. V současnosti se to týká zejména skladů, distribuce a dopravy v komerčním sektoru a také vzdělávacích zařízení.

Aktuální téma

Zájem o IP dohled povzbuzuje mnoho faktorů. Hlavním z nich je, že starším analogovým systémům už dochází dech. V odvětvích, jako je skladování nebo doprava, je nyní video dohled nezbytný pro splnění provozních předpisů a požadavků pojišťoven. Ve vzdělávacích zařízeních roste zájem o bezpečnost žáků, kteří se pohybují v jejich prostorách. Mnoho škol a kolejí také nedávno zmodernizovalo svoji infrastrukturu – nejsou zatíženy dědictvím sítě, která byla v průběhu několika let postupně improvizovaně poskládána z toho, co bylo zrovna k mání. Začínají s čistým, nepopsaným listem a mohou začít uvažovat o zavedení nových síťových služeb a aplikací a dosažení vyššího stupně návratnosti investic.

Proto vůbec nepřekvapuje, že prodejci – a většina z těch, se kterými komunikujeme, by se dala popsat jako „tradiční“ systémoví integrátoři – touží uspokojit zájem svých zákazníků. Na síťovém trhu panuje velká konkurence a je stále obtížnější udržet si zisky. IP dohled nabízí příležitost dodávat další skupinu produktů – kamery, úložiště dat, ovládací software a s tím spojené služby, jako jsou odborné konzultace, instalace, integrace a správa systému.

Nechceme však předstírat, že vstup do podnikání v oblasti IP dohledu bude snadný. Ale dobré znalosti z oblasti počítačových sítí a ukládání dat vám při tom pomohou. Spolupráce s výrobcem, jako je D-Link, který má o tento trh skutečný zájem a má také distribuční partnery se zkušenostmi v tomto oboru, může být zásadní výhodou.

D-Link pohlíží na IP dohled jako na velkou příležitost pro nadcházející rok. Chystáme se uvést sadu řešení, která mají pomoci prodejcům při pronikání na tento trh. Budeme jim pomáhat s přípravou na základě jejich znalostí a zkušeností a čas pro to nastal právě teď. Věříme, že rok 2010 bude rokem, ve kterém se trh IP dohledu opravdu rozroste. D-Link bude první – a možná i jediný – výrobce, který bude nabízet kompletní řešení. Teď je ta správná chvíle naskočit na palubu.


Autor je Country Managerem společnosti D-link pro Českou a Slovenskou Republiku se zodpovědností za rozvoj prodeje v regionu. Ve volném čase se věnuje mushingu (závody psích spřežení).Komentáře