Investice do IT infrastruktury jsou pro mnoho společností nevyhnutelné

Aktuální trendy nejen v oblasti spolupráce a virtualizace a reakci výrobců na ně komentuje Eva Koutná z Citrixu.

Investice do IT infrastruktury jsou pro mnoho společností nevyhnutelnéMobilní pracovní styl, virtualizace aplikací a desktopů a networking jsou aktuální témata, kterými se zabývají nejen velké světové IT firmy, partneři a distributoři, ale postupně i většina koncových zákazníků. S masivním šířením konzumerizace IT a rostoucí oblibou mobilního pracovního stylu se za pochodu mění doposud zaběhlý pracovní styl a pro mnoho společností jsou nové strategie a investice do IT infrastruktury nevyhnutelné.

Věříme, že po serverové virtualizaci se dalším logickým krokem pro koncové uživatele a partnery či distributory stává virtualizace desktopů, aplikací a cloudové služby.  Ve všech případech jde o dlouhodobé projekty, které společnosti postupně začleňují do svých strategií a plánovaných investic do IT.

Mezi tzv. hot topics patří v současnosti již zmíněná virtualizace desktopů a aplikací, která dává uživatelům možnost přistoupit ke svým firemním aplikacím a datům přes jejich vlastní zařízení nezávisle na tom, kde se právě nacházejí. Tím se zároveň zvýší jejich pracovní produktivita, ale i jejich flexibilita a pohodlí.

Dále pak networking (síťová řešení), který přináší koncovým zákazníkům několikanásobně pokročilé technologie, které byly dříve dostupné pouze pro velké cloudové poskytovatele. Tyto technologie napomáhají k zabezpečení sítě a zvyšují její výkon v prostředí LAN, WAN, internetu a cloudu.

Jedním z dalších nejčastěji diskutovaných témat je také zajištění bezpečnosti při masivním sdílení a ukládání velkých dat a zároveň poskytnutí možnosti uživatelům využívat mobilitu a spolupracovat v rámci projektů.

Každá technologická novinka je pro naše partnery novou příležitostí, kterou mohou zajistit svým zákazníkům co nejlepší řešení a služby. Jsem přesvědčena o tom, že boom ve výše uvedených oblastech v České republice teprve nastane.

V oblasti mobilního pracovního stylu sdílí Citrix svou vizi například se společností Cisco, se kterou ohlásil alianční partnerství v oblasti desktopů začátkem roku 2012. Další rozšíření vzájemného partnerství, které bylo oznámeno v říjnu v rámci Citrix Synergy v Barceloně, se týká cloud networkingu, orchestrace cloudu a už zmíněného mobilního pracovního stylu.

Obě společnosti věří, že IT průmysl je na přelomu velké a důležité změny – směrem ke cloudu a mobilitě. Jejich spolupráce si klade za cíl spojit zvolené technologie tak, aby zákazníkům i partnerům pomohly zvládnout změny na trhu a přizpůsobit jim obchodní modely. Tomu také podřizují investice do lidí a zdrojů.

Osobně jsem vzájemné spolupráci velkých hráčů IT trhu nakloněna, protože kromě komplexnějšího řešení pro koncové uživatele mohou nabídnout také zajímavější podmínky svým partnerům.


Autorka je channel development manager pro východní Evropu ve společnosti Citrix Systems.

Pozn.: Komentář zastává názory IT výrobce, které se nemusí slučovat s postoji redakce.
Úvodní foto: Citrix

Komentáře