GfK: Zájem o IP kamery pomáhá tržbám

Výsledky obchodního panelu GfK založené na kontinuálním monitorování trhu se zbožím dlouhodobé spotřeby komentuje pro ChannelWorld Zdeněk Bárta, Consumer Choices Director CZ&SK, ze společnosti GfK Czech zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění.Skupinu webkamer utváří dva odlišně se vyvíjející segmenty – a to přístroje velmi jednoduché (bez IP) a levné určené pro chatování přes internet, a naopak výrobky s IP. Ty jsou schopné jak samostatného provozu, tak i digitalizace a komprimace videosignálu a jeho distribuce do počítačové sítě.

Tomu odpovídala i průměrná cena, která se v prvních devíti měsících letošního roku dostala u webkamer s IP těsně nad úroveň 5 tisíc korun, zatímco ty bez IP se prodávaly za 500 korun.

Vývoj hodnoty trhu webkamer se v prvních třech kvartálech letošního roku postupně snižoval. Obrat za červenec až září byl o 7 % nižší než ve stejném období předchozího roku a o 15 % nižší než v předchozím čtvrtletí.

Meziročně takřka vyrovnaný výsledek tak generovaly především tržby z počátku roku. Naopak relativně nízké hodnoty dosáhly prodeje v letošním srpnu.

Tržby za celou skupinu skončily za první tři čtvrtiny roku 2013 v červených číslech jen těsně, pokles představoval 1 %, především díky narůstajícímu zájmu o dražší přístroje s IP.

V souhrnu klesla poptávka po webkamerách ve sledovaných distribučních kanálech téměř o pětinu, nicméně byly to výsledky kamer s IP, které přiblížily meziroční srovnání hodnoty prodeje obou segmentů k téměř vyrovnanému.

Zájem o kamery s IP se meziročně zvýšil o necelou pětinu a na objemu webkamer se podílel 11 %. Do celkových tržeb se tyto přístroje promítly z více než poloviny díky vyšší pořizovací ceně.

Ta se od ledna do září 2013 pohybovala v průměru mezi 4 000 až 6 000 korun, zatímco průměrná investice do jednoduché webkamery se od částky 500 korun nijak výrazně nevzdalovala. Přístroje bez IP zaznamenaly meziročně pokles prodeje, přesto se v celkovém obratu webkamer odrazily 45 %.


 

GfKVýsledky obchodního panelu – pravidelné informace o struktuře a vývoji trhu - nabízí Consumer Choices, GfK Czech, v případě zájmu kontaktujte Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).

Autor pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Consumer Choices se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Consumer Choices (původně Retail and Technology) působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.Komentáře