Dokáže ICT zvýšit konkurenceschopnost ČR?

Česká republika je zemí paradoxů. Víte, že ICT průmysl zde vlastně neexistuje? Není definován, není statisticky vykazován ani zastupován státními institucemi.

Dokáže ICT zvýšit konkurenceschopnost ČR?Přitom například firemní členové ICT Unie – je jich nyní 79, ale zdaleka nejde o všechny firmy působící v tomto „neexistujícím“ sektoru – vykazují roční obrat dohromady přes 200 miliard korun, zaměstnávají zhruba 40 000 lidí a do státní kasy odvádějí ve formě daní či odvodů na sociální a zdravotní pojištění ročně řádově desítky miliard.

Máme být naštvaní, truchlit nad sklenicí piva nebo uvažovat o přesunu podnikání do nějaké jiné, pohostinnější země? Mám lepší nápad – pojďme to změnit! Nebo alespoň udělat všechno pro to, aby se změnil přístup politické reprezentace k ICT, aby se zlepšovala úroveň infrastruktury (např. rozšíření a dostupnost širokopásmových připojení), aby utěšeně rostl počet vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů, aby… Že je to neskromné? Možná, ale při koordinovaném postupu, využití mozků, kterých má naše země k dispozici dostatek, a při společně vyvíjeném tlaku na příslušné instituce i jedince s rozhodovacími pravomocemi jistě nejsme bez šancí.

Pracovní tým ICT Unie vytvořil dokument, který se – možná trochu honosně – nazývá Strategie ICT průmyslu v České republice. Pojmenovává bariéry, které brání intenzivnějšímu využití informačních a komunikačních technologií v naší zemi, a zároveň navrhuje řešení, jak lze tyto bariéry překonat. Konečným cílem je růst konkurenceschopnosti a prosperita České republiky. Nemyslíme si, že jsme „snědli“ veškerou moudrost světa, a uvítáme připomínky, upozornění, další doporučení. Přidáte se?

Programový dokument Strategie ICT průmyslu v České republice s podtitulem Zvýšení konkurenceschopnosti ČR pomocí ICT je ke stažení zde.


Svatoslav Novák je prezidentem ICT Unie. Kontaktovat ho můžete na e-mailu ictu@ictu.cz

ICT Unie je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, které vzniklo v lednu 2010 sloučením SPIS a APVTS a na jejichž činnost navazuje. Cílem ICT Unie je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti. Více informací na www.ictu.czKomentáře