Deset nebezpečných mýtů o cloudu podle Gartneru

Analytici Gartneru vypracovali "top 10" škodlivých mýtů o cloudu. Patří sem představa, že cloud je lékem na vše, ale i obava, že není tak zabezpečený jako on-premises datacentrum, případně že je nevhodný pro kritické aplikace.

Deset nebezpečných mýtů o cloudu podle GartneruAčkoliv panuje téměř všeobecná shoda nad formální definicí cloudu, stále existuje řada různých úhlů pohledu a trvajících nejasností. Analytici z Gartneru vypracovali seznam deset nejnebezpečnějších a nejvíce zavádajících mýtů ohledně cloudové problematiky.

1. Cloud vždy šetří peníze

Ačkoliv ceny řady cloudových služeb klesají, zejména v oblasti IaaS (infrastruktura jako služba), nelze to považovat za obecně platnou skutečnost pro všechny oblasti. Například u řady nabídek SaaS (software jako služba) ceny neklesají.

2. Aby to bylo dobré, musí to být v cloudu

Tato mylná domněnka je výsledkem nechtěných i záměrných tvrzení o všemocnosti cloudu. IT organizace v důsledku toho dávají cloudovou nálepku všemu možnému a pokračují v rozvíjení mýtu, že aby bylo něco dobré, musí to být v cloudu.

3. Cloud by se měl používat na všechno

Tento mýtus je velmi silně provázaný s mýtem číslo 2 a odkazuje na přesvědčení, že cloud je možné, ba dokonce žádoucí, použít na cokoliv. Jistě, existuje řada případů, kde je použití cloudu vhodné, ale stejně tak existují aplikace a druhy výpočetních zátěží, kterým cloud neprospívá.

4. „CEO to chce“ je relevantní cloudová strategie

Jsou-li společnosti tázány na jejich cloudové strategie, řada z nich odpoví, že žádnou nemá, případně že dělají, co jim řekne CEO. To však není cloudová strategie. Ta začíná vytyčením cílů a zjištěním potenciálních výhod, které může cloud přinést, spolu s posouzením možných nevýhod. Cloud je prostředek k dosažení cílů a tyto cíle musí být předem známy.

5. Stačí nám jeden poskytovatel

Cloud je cokoliv jen ne homogenní oblast, což je skutečnost, kterou musí cloudová strategie reflektovat. Existují řady různých druhů cloudových služeb (IaaS, SaaS a mnoho dalších), modelů, rozsahů a aplikací. Cloudová strategie musí zahrnovat obchodní cíle a potenicální výhody.

6. Cloud není tak bezpečný jako naše datacentrum

Porovnává-li se bezpečnost cloudu a on-premise datacentra, vychází z toho cloud částo jako poražený. Jde však o názor postavený na pocitech a nedůvěře, nikoliv na analýzách skutečných bezpečnostních vlastností. Ve skutečnosti dosud došlo je k velmi málo narušením bezpečnosti ve veřejném cloudu. Většina úniků informací stále pochází z on-premise prostředí.

7. Cloud není vhodný pro kritické systémy

Nasazování cloudu ve firmách bývá postupuné a obvykle mívá konkrétní účel. Není proto překvapivé, že řada organizací cloud nepoužívá pro kritické systémy a aplikace, z čehož následně pramení mýtus, že cloud je pro tyto životně důležité složky nevhodný. Existuje však řada společností, které tuto hranici překročily, ba dokonce fungují zcela (tedy včetně kritických systémů) na bázi cloudových služeb.

8. Cloud rovná se datacentrum

Nasazení cloudových služeb většinou neznamená (a ani by nemělo znamenat), že se vypne datacentrum a vše se přesune „do mraků“. Cloudová strategie se stejně tak nerovná strategii pro datacentrum a outsourcing nebo modernizace datacentra nejsou synonymy pro cloud.

9. Migrací do cloudu získáme všechny vlastnosti

Je omyl domnívat se, že „migrace do cloudu“ s sebou automaticky přinese veškeré atributy cloudového prostředí. Je například nutné rozlišovat mezi cloudovými službami a aplikacemi hostovanými v cloudu.

10. Virtualizace je totéž, co soukromý cloud

Jakkoliv je virtualizace často používaným nástrojem pro nasazení cloudových technologií, není pro tyto účely nezbytná, stejně jako sama o sobě nestačí. Řada organizací potřebuje pro svou činnost vysoce virtualizovaná a automatizovaná prostředí. Až přiliš často se jim však mylně říká „soukromý cloud“.

Zdroj: IDG News Service
Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com

Komentáře