David Chappell: Vlak cloudových platforem se rozjíždí, naskočte včas

Konzutant David Chappell vedl v Praze setkání na téma, proč prodávat řešení postavená na platformě Windows Azure. Přestože však hovořil na půdě Microsoftu, naprostá většina toho, co v prezentaci zaznělo, je aplikovatelné na cloudové platformy obecně. Proč v nich David Chappell vidí budoucnost IT a o jaké rady se podělil s partnery hostitele?

David Chappell: Vlak cloudových platforem se rozjíždí, naskočte včas
David Chappell, celosvětově působící IT konzultant (více o něm zde), přijel na pozvání Microsoftu do Prahy, aby v sídle společnosti vedl seminář s jejími partnery z řad systémových integrátorů. Oficiálním tématem setkání sice byl prodej řešení postavených na Windows Azure, široký rozsah prezentace však pokryl celou problematiku cloudových platforem a s nimi spojených obchodních příležitostí.

Do deseti let bude vše v cloudu

David Chappell se netají tím, že v cloudové technologii vidí budoucnost IT sektoru. V analogii srovnal současnou situaci s historickými počátky elektrifikace velkých podniků, kdy měla každá továrna svůj vlastní generátor, podobně jako měla v nedávné minulosti každá firma své vlastní datacentrum. Stejně jako tehdejší továrníci přišli na výhody velkých elektráren, soudí Chappell, přicházejí dnešní firmy na výhody cloudu.

Jako hlavní argumenty, proč začít s prodejem cloudových řešení v B2B, vidí jejich nižší náklady, umožněné velikostí a automatizací datacenter velkých poskytovatelů. Dále uvedl téměř okamžitou dostupnost požadovaných služeb a placení pouze za to, co je skutečně použito, když se u virtuálního stroje účtují poplatky za hodinu u a uložených dat za den.

Zmínil rovněž velkou příležitost získat silnou pozici na trhu vzhledem k tomu, že i sami zákazníci vidí v cloudu budocnost. Podle Davida Chappella bude nejpozději do deseti let drtivá většina řešení „v mracích“.

Nejděsivější technologie na světě

Ihned po výhodách cloudových platforem Chappell poukázal na tři nejčastější obavy s nimi spojované. Otázku zabezpečení dat před krádeží nebo zneužitím změnil na otázku důvěry v poskytovatele, již bude třeba pomalu a postupně budovat. Její princip přitom srovnal s vírou v to, že banka ochrání peníze svých klientů.

V této souvislosti rovněž zmínil vysoký vliv iracionality lidského chování a v nadsázce to ilustroval příkladem „nejděsivější technologie na světě“. Za tu totiž nepovažuje jaderné, ani biologické zbraně, nýbrž službu Windows Update.

Microsoft má s každou vydanou aktualizací téměř neomezené možnosti napáchat celosvětové škody, ale uživatelé jednoduše věří, že se tomu tak nestane. S cloudem to podle něj časem bude podobné, nedojde-li k nějaké katastrofě v podobě masivního úniku dat.

Druhá otázka se týkala toho, zda bude používání cloudové platformy v souladu s právními normami týkajících se pohybu dat. Na tu David Chappell odvětil, že vzhledem k rozmanitosti legislativ jednotlivých států na tuto otázku nikdy nebude jednotná odpověď a zdůraznil nutnost toho, aby měl každý zákazník povědomí o rozhodném právu, jež se na něj vztahuje.

Poslední otázka se týkala dostupnosti dat a spolehlivosti poskytovatelů. Chappell se s ní vypořádal krátkou poznámkou o tom, že obří datacentra, patřící například Microsoftu, Amazonu nebo Googlu, budou „přinejmenším tak dobrá, jako ta, která si firmy postaví samy.“

Nevyslovovaná obava

David Chappell zmínil ještě jednu otázku, která podle něj napadne každého, ale málokdo ji vysloví nahlas: Nepřijdu kvůli cloudu o práci?

Údajně záleží na pozici. Vývojáři a manažeři mohou být klidní, ovšem správci, zejména ti, kteří přichází do fyzického kontaktu se servery, prý mají „posledních pět let.“ Techničtí pracovníci se podle Chappella budou muset naučit novým dovednostem.

Úvodní foto: davidchappell.com

Komentáře