Český trh skenerů podle GfK

Výsledky obchodního panelu GfK založené na kontinuálním monitorování trhu se zbožím dlouhodobé spotřeby komentuje pro ChannelWorld Zdeněk Bárta, Retail and Technology Director, ze společnosti GfK Czech zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění.Český trh se skenery klesá. Za rok 2011 ve srovnání s předchozím rokem klesl jejich obrat ve sledovaných distribučních kanálech o necelou čtvrtinu. Příčinou těchto ztrát byla jak nižší poptávka po skenerech, tak i pokles průměrné ceny.

Skenery dlouhodobě čelí značné konkurenci multifunkčních zařízení, které se i v loňském roce prodávaly v průměru za nižší cenu než skenery, a také nemalé cenové erozi, jíž je vystavena velká část technického sortimentu. V minulém roce zaplatili spotřebitelé za skener v průměru 3 600 korun. Pro srovnání, průměrná výše investice do multifunkčního zařízení se v loňském roce snížila již na 2 900 korun.

Trh vykazoval značnou cenovou citlivost, jediným rostoucím segmentem byl z pohledu ceny ten nejlevnější, a to do 75 eur. Ačkoli se v této ceně prodalo přes 40 % skenerů, jeho váha v hodnotovém vyjádření se přiblížila pětině. Z pohledu obratu byly nadále klíčovým sortimentem přístroje v ceně od 200 eur výše, které se v loňském roce na celkovém obratu skupiny podílely z více než poloviny.

Většina skenerů, konkrétně 90 %, se vloni prodala ve stolním provedení - „flatbed“. Meziroční nárůst obratu zaznamenal objemově relativně malý segment průchodových přístrojů - „sheetfeed“, který se však na celkovém obratu skenerů podílel 13 %. Místo na trhu si v tomto období vytvářely také přenosné ruční skenery. Profesionální přístroje s rozlišením vyšším než 4800 dpi za poslední rok nepatrně zvýšily svůj podíl v objemu i hodnotě prodeje, i když v absolutních číslech meziročně ztratily.

Výsledky obchodního panelu – pravidelné informace o struktuře a vývoji trhu - nabízí Retail and Technology, GfK Czech, v případě zájmu kontaktujte Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).


GfK CzechAutor pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Retail and Technology se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Retail and Technology působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.Komentáře