Česká IT distribuční scéna očima GfK

Výsledky mezinárodní studie GfK „IT Channel Survey 2010“ uskutečněné začátkem roku také v České republice a na Slovensku komentuje pro ChannelWorld Zdeněk Bárta, Retail and Technology Director, ze společnosti GfK Czech zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění.

Česká IT distribuční scéna očima GfKV uplynulém roce čeští IT specialisté z řad System Houses a Computer Shops ukončili spolupráci v průměru s jedním dodavatelem IT výrobků. Zmiňovaná spolupráce s dodavateli IT se tak na straně jedné koncentrovala do menšího počtu, a na druhé straně v rámci tohoto „uskupení“ již byla poměrně stabilní, protože k výměnám distributorů docházelo jen v malé míře. Výměnu distributora uskutečnil zhruba jeden z deseti IT specialistů, a obvykle ji způsobila jeho nespokojenost s příliš vysokou cenou a sortimentem dodavatele IT výrobků.

Obrat IT specialistů vytvářeli v uplynulém období ze dvou třetin firemní a z jedné třetiny soukromí zákazníci. U System Houses se na celkových tržbách podíleli tradičně z velké míry firemní zákazníci a jejich podíl zůstal v období posledních dvou let zhruba na stejné úrovni. Ke změnám však došlo u Computer Shops, u kterých narostl podíl tržeb zrealizovaných díky soukromým zákazníkům na 70 %.

Green IT jako prodejní argument?

Na „green IT“ se čeští IT specialisté dívají poměrně rezervovaně. Téměř 60 % dotázaných uvedlo, že zelené technologie a řešení IT jim z pohledu obratu nepřinesou žádnou výhodu či nevýhodu. Zbývajících 36 % IT specialistů připustilo příznivý, a dokonce 4 % respondentů velmi příznivý vliv green IT na jejich obrat.

Z prodávaného sortimentu se na celkových tržbách IT specialistů z více jak poloviny podílel opět IT hardware. Meziročně vzrostla váha servisu, a to především na úkor softwaru. K nárůstu podílu servisu v rámci celkového obratu došlo jak u System Houses, tak u Computer Shops.


Podrobné výsledky studie „IT Channel Survey Europe 2010“ nabízí Retail and Technology GfK Czech.Podrobné výsledky studie „IT Channel Survey Europe 2010“ nabízí Retail and Technology GfK Czech, v případě zájmu kontaktuje Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).

Zdeněk Bárta pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Retail and Technology se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Retail and Technology působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.Komentáře