CAPEX OPEX HEMENEX!

Podobně jako filmová Saxána používají i výrobci cloudu nejrůznější zaklínadla, která jim mají pomoci přesvědčit zákazníka o přechodu z on-premise řešení placených investičně na cloudová řešení s provozními náklady.

CAPEX OPEX HEMENEX!Podobně jako filmová Saxána používají i výrobci cloudu nejrůznější zaklínadla, která jim mají pomoci přesvědčit zákazníka o tom, že se odvrácení přízně od stávajících on-premise řešení nahrazené příklonem k ideálně jednobarevnému cloudu stane magickým řešením všech problémů s IT a jeho financováním.

Jedním z nejčastějších zaříkávadel z aktuálního vydání Velké knihy marketingové magie v IT je i „CAPEX OPEX HEMENEX“. Přeloženo do češtiny zde výrobce prostřednictvím svých obchodních partnerů vzývá zákazníka, aby přesunul náklady, které se běžně nacházejí v kategorii CAPEX (CAPital EXpenditures – tedy kapitálové výdaje – rozuměj investice) do kategorie OPEX (OPerating EXpenses – tedy provozní náklady).

Kvaziargumentace přitom probíhá v tom stylu, že na investice (tedy velké jednorázové výdaje) v dnešním světě IT není prostor, a tak je vhodné vše přesunout do sféry provozních výdajů. A pokud se na vás toto „moudro“ valí ze všech stran už po několik let, dříve nebo později mu uvěříte.

Finančnímu řediteli vašeho klienta se toto zaklínadlo také zprvu líbí, protože dokonale vyhlazuje průběh výdajů v čase – bude platit vždy stejně, může to skvěle reportovat, prognózovat – „a má klid“. Jenže pokud je skutečně finančním ředitelem na svém místě, a nikoliv pouze inteligentním automatizovaným generátorem tabulek pro zahraniční matku společnosti, uvědomí si, že mu jako vedlejší produkt zaklínadla vyrostly také nemalé oslí uši. A tehdy si na vás, svého dodavatele, vzpomene.

To proto, že svůj podnik připravuje o možnost strategického rozhodování a investování, tedy něčeho, co ekonomické poučky definují jako „dlouhodobé statky, které sice nepřinášejí okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení produkce statků v budoucnosti“. A právě vhodně naplánované, načasované a především realizované investice jsou tím, co v tržní ekonomice vytváří reálně rozdíly mezi společnostmi a jejich produktem.

Nemluvě o tom, že stejně jako mohou být strategickým rozhodnutím klienta omezeny vysoké dlouhodobé investice, může u něj časem dojít k omezení rozpočtu na IT provoz, jehož náklady tímto optickým přesunem nevyhnutelně vzrostou. Ačkoliv tedy přesunutí ryze investičního výdaje do podoby „IT zdrojů na splátky“ může vypadat na první pohled velmi lákavě, uvědomte si veškeré následky, které zákazník a potažmo i vy následně ponesete.

Pod kouzlem „OPEX“ nasedá zákazník se svými konkurenty z pohledu strategických investic do IT do jednoho vagonu, taženého lokomotivou konkrétního dodavatele/výrobce, kde je navíc „upoután na lůžko“, aby se nemohl příliš vzpouzet. Pokud se rozhodne jednou nezaplatit, obratem přichází o veškerá IT aktiva. A co hůře, nezná jízdní řád ostatních lokomotiv, které jej mohou kdykoliv předjet. Přestupní stanice je však daleko. Chcete nekonkurenceschopné zákazníky? Ty, kteří vám měli původně přinášet dlouhodobé příjmy?
Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře