VMware uvedl nové generace produktů a služeb pro zajištění softwarově definovaného data centra

VMware NSXTM, VMware Virtual SANTM, VMware vCloud Suite 5.5 a VMware vSphere with Operations ManagementTM 5.5. mají zrychlit přijetí architektury softwarově definovaných datových center a využít výhod virtualizace v oblastech, jako jsou sítě a zabezpečení, úložiště a dostupnost, správa a automatizace.

VMware uvedl nové generace produktů a služeb pro zajištění softwarově definovaného data centra
Platforma VMware NSX pro virtualizaci sítí zajistí celý síťový a bezpečnostní model ve formě softwaru, odděleně od síťového hardwaru. Díky virtualizaci sítí přináší VMware NSX zcela nový provozní model pro sítě, který překonává bariéry stávajících fyzických sítí a umožní provozovatelům datových center dosáhnout o řád lepší rychlost a pružnost a zároveň snížit náklady.

Virtuální sítě jsou programově vytvořeny, zajišťovány a spravovány a využívají fyzické sítě pro snadnou IP konektivitu. VMware NSX spojuje produkty Nicira NVP a VMware vCloud Network and Security do jedné unifikované platformy, a zajišťuje tak celý model sítí a zabezpečení (Layer 2 – Layer 7) v podobě softwaru. 

VMware NSX je stejně jako ostatní distribuované služby VMware vSphere založena na distribuované architektuře, která integruje síťové služby s jádrem hypervizoru. 

VMware Virtual SAN

VMware představil VMware Virtual SAN, technologii, která zajistí virtuální datovou rovinu, jež shlukuje serverové disky a flash paměti, a vytváří tak sdílené úložiště určené pro virtuální stroje. 

Podobně jako VMware NSX i řešení VMware Virtual SAN je založeno na distribuované architektuře.

VMware Virtual SAN nabízí řídící rovinu s definovanými pravidly, která zautomatizuje využívání úložiště a správu prostřednictvím pravidel pro virtuální stroje. Virtual SAN bude dostupný zdarma prostřednictvím veřejného beta programu ve třetím čtvrtletí 2013.

VMware vCloud Suite 5.5

VMware vCloud Suite 5.5 umožní zákazníkům vybudovat a provozovat privátní cloudy založené na vSphere s využitím architektury softwarově definovaného datového centra. Poskytne služby virtualizované infrastruktury se zabudovanou inteligencí pro automatizaci on-demand provisioningu, umístění, konfigurace a kontroly aplikací, vše na základě stanovených pravidel.

Za účelem vylepšení dostupnosti kritických podnikových aplikací představuje VMware vSphere 5.5 produkt vSphere App HA pro detekci a zotavení z problémů v rámci aplikací a provozních systémů. Novinka VMware vSphere Flash Read Cache virtualizuje serverový flash za účelem  snížení latence aplikací. Pro lepší reaktivitu aplikací citlivých na latenci nabízí VMware vSphere funkci pro citlivost nízké latence. VMware vSphere 5.5 umožňuje nastavení až dvojnásobného předchozího limitu fyzických CPU, paměti a NUMA uzlů..

VMware vSphere with Operations Management 5.5

Produkt VMware vSphere with Operations Management, který byl představen v únoru 2013, kombinuje přední virtualizační platformu vSphere s nástroji pro monitoring vytížení a zdraví systému.

VMware vSphere with Operations Management umožní zákazníkům optimalizovat svá prostředí prostřednictvím integrovaného plánování kapacity, a zároveň proaktivn monitorovat a spravovat celkový výkon svých prostředí. 

Nové služby a certifikace partnerů

VMware představil i řadu nových profesionálních služeb, které mají zákazníkům pomoci sestavit strategický a technologický plán pro implementaci architektury softwarově definovaných datových center:

  • Nové úrovně certifikací včetně VMware Certified Associate (VCA). Certifikace jsou dostupné pro cloud (VCA-Cloud), virtualizaci datových center (VCA-DCV), a virtualizaci sítí (VCA-NV) a nabízí nová oprávnění k ohodnocení základní úrovně služeb před postupem k certifikaci VMware Certified Professional (VCP).
  • Nové technologicko-konzultační služby se zaměří na vybudování rozšiřitelné platformy pro architekturu softwarově definovaných datových center.
  • Strategické konzultační služby v rámci programuVMware Accelerate Advisory Services, který pomáhá firmám využít výhody softwarově definovaných datových center.

Zdroj: VMware
Úvodní foto: VMware

Komentáře