VMware: aplikační platforma vFabric 5

VMware představil vFabric 5, jednotnou aplikační platformu pro virtuální prostředí a cloud. Nové flexibilní udělování licencí, nasazení a škálování služby dokáže propojit infrastrukturu aplikací s modely cloud computingu.

VMware: aplikační platforma vFabric 5
Společnost VMware představila vFabric 5, jednotnou aplikační platformu pro virtuální prostředí a prostředí cloudu. vFabric 5 je kombinací Spring, vývojového rozhraní pro Java, a poslední generace služeb aplikací vFabric, a poskytuje aplikační platformu pro výstavbu, nasazení a provoz moderních aplikací.

vFabric 5 vůbec představuje flexibilní balíčky služeb a licenčních modelů, které firmám umožňují zakoupit software pro základní infrastrukturu aplikací založený na virtuálním zařízení a ne na fyzickém hardware, a zaplatit tím pádem pouze za licence, které aktuálně používají. Tento model umožní odstranit léta starý zvyk organizací, kdy musely nakupovat nadbytečný software jen kvůli očekávaným špičkám provozu, které pro ně znamenaly další poměrně výrazné náklady. Model vFabric 5 má mnohem blíž k modelům cloud computingu, kdy náklady na software jsou přímo úměrné jeho využití a přidané hodnotě dané firmě.

vFabric 5 je navržený speciálně k tomu, aby dokázal co nejvíce vytěžit z architektury serveru VMware vSphere. Nová funkce elastické paměti pro Java (EM4J), která bude dostupná ve vFabric tc Server, umožní optimální správu paměti napříč Java aplikacemi. Tato vlastnost v kombinaci s VMware vSphere umožní větší využití aplikačního serveru pro vytížení Java na vFabric.Komentáře