Veeam oznamuje dostupnost nástroje Veeam Availability Orchestrator v2 pro obnovu dat

Aktuální verze nástroje přináší možnosti obnovy dat po havárii organizacím všech velikostí. Zároveň dle výrobce zajišťuje soulad s předpisy pomocí širší škály možností obnovy.

Veeam oznamuje dostupnost nástroje Veeam Availability Orchestrator v2 pro obnovu dat




Společnost Veeam Software představila nástroj Veeam Availability Orchestrator v2. Jeho aktuální verze rozšiřuje možnosti orchestrace a automatizace na širší sadu aplikaci a virtuálních strojů.

Výrobce uvádí, že rozšířené funkce nového nástroje přináší platformě Veeam Availability Platform komplexní řešení obnovy dat a provozu po havárii a migrace platforem všem organizacím, které využívají řešení zálohování a replikace Veeam.

Nová verze nástroje Veeam Availability Orchestrator v2 dále nabízí schopnost snáze prokázat – a v případě potřeby proaktivně napravit – dodržení dohod o úrovni služeb (SLA) pro interní i externí normy a audity, s rozšířenými možnostmi reportování a souladu s předpisy.

Mezi další funkce patří automatické využívání ochrany dat pomocí zálohování a replikace či zprostředkování vlastního bezpečného přístupu k plánování orchestrace a testování zdrojů firemním oddělením, vlastníkům aplikací a provozním týmům.

Dostupnost

Nástroj Veeam Availability Orchestrator v2 je již k dispozici.

Zdroj: Veeam Software








Úvodní foto: Veeam Software

Komentáře