Trend Micro: Platforma Deep Security 9

Komplexní serverová bezpečnostní platforma Deep Security 9 byla vytvořena s cílem zajistit ochranu serverů, aplikací a dat napříč fyzickým, virtuálním a cloudovým prostředím.

Trend Micro: Platforma Deep Security 9
Deep Security 9 nabízí vyšší účinnost a snadnější použití zdokonalením architektury bez agenta. Rozšiřuje také dosah serverové bezpečnostní platformy Deep Security na veřejný a hybridní cloud.

Deep Security využívá mechanismu ochrany bezagentové i založené na bázi agenta, aby chránila virtuální servery a uživatelské počítače, privátní a veřejný cloud. Platforma zahrnuje v jednom integrovaném řešení technologie pro anti-malware, web reputation (vyhodnocování bezpečnosti webů), firewall, prevenci neoprávněného vniknutí (IDP), monitorování integrity a inspekci protokolů (log inspection).

Řešení chrání kritické podnikové aplikace a data před bezpečnostními hrozbami a přerušením obchodních operací, a přitom podle výrobce nevyžaduje instalace softwarových oprav v případě ohrožení (emergency patching). Deep Security 9 také umožňuje zajistit shodu se zákonnými normami a bezpečnostními standardy (PCI DSS 2.0, HIPAA, NIST nebo SAS 70).

Integrace do vCloud Director a Amazon Web Services a unifikovaná konzole pro správu umožňuje organizacím rozšířit bezpečnost svého datového centra i na pracovní zátěže v rámci VMware vCloud nebo veřejného cloudu na bázi Amazon, neboť v obou prostředích lze prosazovat stejnou korporátní bezpečnostní politiku a obě prostředí lze spravovat z jednoho centrálního místa.

Podpora nejnovějších verzí produktů VMware – vSphere 5.1 a vCloud Networking and Security 5.1 Deep Security 9 bude podporovat VMware vSphere 5.1 a vCloud Networking and Security (vCNS). Tato verze bude znamenat čtvrtou generaci integrace produktu s produkty VMware.

Zdokonalení bezagentové platformy Deep Security přináší zlepšený výkon prostřednictvím cachování a deduplikace na úrovni VMware ESX a skenů, které odstraní z vylaďování bezpečnostních pravidel a nutnost dohadů.

Funkce pro monitorování integrity hypervisoru v Deep Security 9 rozšiřují bezpečnost a shodu virtualizovaných systémů i na hypervisor. Díky využití technologie Intel TPM/TXT je platforma Deep Security 9 schopna monitorovat neautorizované změny na hypervisoru, a tím organizacím pomáhá splňovat požadavky v oblasti shody s bezpečnostními normami typu PCI DSS Virtualization Guidelines.

Deep Security 9 má multi-tenantní architekturu pro softwarově definovaná datová centra a poskytovatele, která umožňuje logické oddělení pravidel a dat jednotlivých nájemců, umožňuje delegování a samoobsluhu nájemců a podporuje hladké rozšiřování cloudu na základě automatizované implementace a poskytování komponent řešení Deep Security. Flexibilní rozšiřování a integraci dále podporují RESTful management API.Komentáře