Trend Micro: Mobile Security 7

Trend Micro Mobile Security 7 umožňuje organizacím i zaměstnancům dosáhnout vyšší produktivity při konzumerizaci IT díky zmírnění bezpečnostních rizik a rizik spojených s ochranou dat a správou zařízení.

Trend Micro: Mobile Security 7
Trend Micro Mobile Security 7 pro velké i malé podniky rozšiřuje ochranu za hranice tradičních PC a zabezpečuje data na přístrojích s OS Android, iPhony nebo iPady. Díky prevenci hrozeb, ochraně dat a správě mobilních přístrojů z jediného bodu kontroly umožňuje Trend Micro Mobile Security 7 organizacím chránit data, omezit incidenty spojené se ztrátou dat a snížit provozní náklady na správu mobilních přístrojů ve vlastnictví zaměstnanců.

Klíčové funkce Trend Micro Mobile Security 7:

  • Centralizovaná správa z jediné konzoly, která nabízí rozšiřitelný rámec pro centrální správu a umožňuje správu zabezpečení a konfigurace osobních počítačů i mobilních přístrojů z jediné konzoly.
  • Správa mobilních zařízení zajišťuje centralizovanou registraci, poskytování a odebírání oprávnění pro přístup k síti a k aplikacím a kritický přehled o přístrojích a jejich stavu.
  • Ochrana dat umožňuje v případě ztráty či odcizení přístroje uzamčení a vymazání firemních dat na dálku, nabízí zamykání funkcí kamer, modulů Bluetooth a čteček SD karet a zajišťuje inventarizaci přístrojů a sledování jejich aktuální polohy.
  • Zabezpečení mobilních zařízení nabízí ochranu proti malwaru s využitím informací poskytovaných z cloudu infrastrukturou Trend Micro Smart Protection Network, firewall/IDS, filtrování a protokolování volání a zpráv a vynucuje použití hesel při zapínání přístrojů.
  • Podpora platforem zajišťuje zabezpečení napříč platformami, nezávisle na formě přístroje pro: Android, iOS, Windows a Symbian.

Trend Micro Mobile Security 7 je k dispozici jako samostatné řešení pro podniky, jako plug-in produktu Trend Micro OfficeScan, nebo v rámci těchto bezpečnostních sad: Trend Micro Enterprise Security for Endpoints Advanced, Trend Micro Enterprise Security for Endpoints & Mail Servers a Trend Micro™ Enterprise Security Suite.

Trend Micro Mobile Security 7 je dostupné od 1. 8. 2011, ceny se liší podle množství zakoupenách licencí, samostatné řešení pro podniky má koncovou cenu 29.32 eur(cca 720 Kč)/uživatele pro 250 uživatelů.Komentáře