SolidWorks: aplikace SolidWorks 2012

SolidWorks uvádí aplikaci SolidWorks 2012,  komplexní řešení pro 3D navrhování, které umožňuje uživatelům pracovat efektivněji a poskytuje jim data potřebná pro přijímání návrhářských rozhodnutí ve všech fázích vývoje výrobků.

SolidWorks: aplikace SolidWorks 2012 • Výrobce: SolidWorks
 • Distributoři ČR: SolidVision, 3E Praha Engineering, Lanete, Top Tech
 • Distributoři SR: SolidVision Slovakia, SchierTechnik, CAD/Axyz
 • Více informací: http://www.solidworks.cz/

SolidWorks pomáhá technickým a konstrukčním týmům zjednodušit postupy při tvorbě návrhu tím, že odstraňuje některé dříve nezbytné kroky a zvyšuje tím použitelnost i produktivitu. SolidWorks 2012 nabízí vylepšení zejména v těchto oblastech:

 • Výkresy – Nové nástroje pomáhají vytvářet přesnější výkresy, urychlit postup revizí a dokončovat detailní návrhy v kratším čase. Například upravené kóty jsou automaticky zvýrazněny a ukazují i předchozí hodnoty, což usnadňuje revizi. Sekvenční řazení pozic a magnetické čáry automaticky pomáhají s řazením a umísťováním pozic.
 • Dlouhodobě udržitelné navrhováníNové uživatelské rozhraní aplikace SolidWorks Sustainability umožňuje přesnější posouzení výrobků v rámci různých scénářů a nabízí také podporu unikátních či vlastních materiálů. Při simulaci procesů lze zohlednit použití recyklovaných materiálů a životnost výrobku. Navíc je možný přístup k průběžně doplňovaným materiálům aplikace SolidWorks Sustainability, a to ihned, jakmile jsou k dispozici.

SolidWorks 2012 umožňuje navrhování bez zbytečných rušivých vlivů:

 • Přezkoumání velkého návrhuUmožňuje okamžité otevření a kontrolu velkých sestav nebo jednotlivých součástí s pomocí virtuálních průchodů, řezů a měření – bez nutnosti používat vysoce výkonný počítač nebo speciálně připravovat soubor.
 • Zmrazení prvku – Brání nechtěnému obnovování určených prvků, čímž se zrychluje práce na velkých a komplexních modelech, u nichž není potřebné dané prvky obnovovat neustále. Zmrazené prvky lze kdykoli rozmrazit.

 • Editor rovnic – Nové funkce umožňují uživatelům rychleji vytvářet rovnice a lépe porozumět řazení rovnic.

SolidWorks 2012 zvyšuje produktivitu a zefektivňuje celkový postup vývoje spotřebního výrobku prostřednictvím řady nástrojů:

 • Kalkulace nákladů – Nástroj, který zautomatizuje kalkulaci nákladů na výrobu plechových a obráběných dílů.
 • Plechové díly – Tvorba návrhů od počátku, nebo převod již vytvořeného 3D modelu zákazníka na plechový díl přináší s pomocí nových nástrojů plnou kontrolu nad prací. Zahrnuje i přesnou kontrolu lemů z hrany, včetně koncové podmínky „k vrcholu“. Návrhy je možné nechat automaticky rozvinout a zdokumentovat pro výrobu s exportem pro CNC stroje a výrobní zařízení.

 • Simulace – SolidWorks Simulation obsahuje možnosti vylepšené optimalizace pohybu, které automaticky využívají výsledků studie pohybu pro posouzení umístění čidel a vyhodnocení komplexních a časově náročných aspektů – například velikosti motoru, zatížení nebo rozsahu pohybu. Uživatel může změnou vstupů optimalizovat návrh a posoudit změny s ohledem na omezení nebo cíle.

SolidWorks 2012 dokáže navzájem propojit týmy nejrůznějších velikostí s pomocí různých funkcí:

 • Integrované vyhledávání, přizpůsobení a širší podpora s řešením SolidWorks Enterprise PDM – Řešení je nyní integrováno do Průzkumníka Windows. SolidWorks Enterprise PDM navíc nově nabízí podporu pro kancelářský balík Office 2010 a 64bitového webového klienta.
 • Realistické zobrazení s aplikací 3DVIA Composer – Návrhářům umožňuje získat kontrolu nad vizualizacemi pro lepší prezentaci vlastností výrobků. Mezi vylepšení patří jednoduché přidávání stínovaní mezi díly, zastínění od okolí či stínů dvourozměrných panelů. Efekt záře pak umožňuje zvýraznit důležité oblasti.Komentáře