Red Hat: JBoss Enterprise Application Platform 6

Řešení JBoss Enterprise Application Platform 6 pomáhá urychlit vývoj aplikací, zkrátit dobu potřebnou k jejich uvedení na trh a snížit související náklady.

Red Hat: JBoss Enterprise Application Platform 6
JBoss Enterprise Application Platform 6 poskytuje vývojářům prostředí pro vývoj a zavádění aplikací v cloudu, při respektování otevřených průmyslových standardů. Mezi hlavní nové vlastnosti patří:

  • Zaměření na cloud – V nové architektuře jsou podporovány veřejné i soukromé cloudy a vývojáři i podniky díky tomu získávají jistotu, že dnes vytvořené aplikace budou i za dlouhou dobu splňovat jejich rostoucí nároky.

  • Modularita – Modulární sada služeb je dynamicky alokována podle potřeb aplikace a pomáhá předcházet problémům spojeným se staršími architekturami aplikačních serverů.

  • Flexibilní ovladatelnost – Vývojáři mohou nyní programově řídit aplikace a automatizovat procesy jejich zavádění při použití vlastních nástrojů pro řízení, včetně privátních cloudů.

  • Optimalizace pro vícejádrové a virtuální systémy pomáhá s lepším využitím dostupných zdrojů a rychlejším startem aplikací.

  • Vylepšené middleware komponenty zajišťují vyšší integraci s dalšími vývojářskými nástroji, jako je Maven, Hudson a projekty Arquillian či Hibernate.

  • Podpora Java EE 6 a dalších frameworků a nástrojů jako jsou Spring, Struts či Google Web Toolkit.

Zároveň s novou platformou JBoss Enterprise Application Platform 6 rozšiřuje Red Hat rovněž portfolio souvisejících kurzů a certifikací, které budou zařazeny do nabídky školicího střediska DataScript.Komentáře