Oracle představuje automatizovanou platformu Oracle Autonomous Database Cloud

Předností nové platformy je podle výrobce především vysoká míra automatizace, která umožňuje provoz databázového cloudu s minimálními zásahy lidských administrátorů. Na novince je postavena také nová platforma Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud umožňující provoz automatizovaných datových skladů.

Oracle představuje automatizovanou platformu Oracle Autonomous Database Cloud
Společnost Oracle představila novou službu Oracle Autonomous Database Cloud, která podle ní představuje vůbec první autonomní databázový cloud na světě. Novinka je postavena na databázi Oracle 18c a využívá strojové učení, čímž se eliminuje nutnost lidské práce a odpadají lidské chyby i ruční ladění databáze.

Funkce automatizovaného řízení přinese nepřetržité a adaptivní ladění výkonu založené na strojovém učení. Upgrade a aktualizace se provádějí automaticky a za běhu služby. Totéž platí pro nasazování bezpečnostních záplat, díky čemuž má být prostředí databáze neustále chráněno před útoky.

Objem přiděleného výpočetního výkonu i kapacita úložišť nové služby se škáluje rovněž automaticky a přizpůsobuje se podle aktuálních potřeb a bez nutnosti přerušení provozu. Oracle uvádí, že platforma Oracle Autonomous Database Cloud potřebuje oproti konkurenčnímu Amazonu menší výpočetní výkon i kapacitu úložišť a má i menší náklady na práci administrátorů.

Funkcionalita automatizovaných oprav má pak nové službě poskytnout účinnou ochranu před výpadky. Garantovaná kvalita služeb (SLA) na úrovni dostupnosti a spolehlivosti 99,995 %, což odpovídá necelé půlhodině downtimu ročně, minimalizuje ztráty vyplývající z plánovaných i neplánovaných přerušení služby.

Platforma Oracle Autonomous Database Cloud je určena pro provádění úloh řady typů včetně transakcí, smíšených úloh, datových skladů, úložišť dokumentů, analýzy grafů, aplikací v rámci poboček firem i aplikací internetu věcí (IoT).

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 

Nově uvedená platforma se zároveň stane základem služby Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, která má využívat stejných automatizačních technologií a strojového učení k provozu a správě spolehlivých datových skladů s minimální nutností ručních zásadů.

Výraznou předností tohoto řešení má být jednoduchost postavená na přístupu „load and go“. Uživatelé nové platformy na začátku pouze specifikují tabulky, načtou data a během několika sekund lze spustit databázové úlohy, aniž by bylo třeba provádět ruční ladění.

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud je postavena na platformě Oracle Exadata, která jí má dodat vysoký výkon, který má dále růst díky plně integrovaným algoritmům strojového učení řídícím automatizovanou práci s vyrovnávací paměti při využití optimalizace indexování a pokročilých metod komprese.

Platforma má v neposlední řadě nabídnou nepřetržitou pružnost a podle výrbce dokáže alokovat zdroje pro nové datové sklady libovolné velikosti v řádu sekund. Přidělování výpočetního výkonu i úložišť pro jednotlivé úlohy funguje nezávisle na sobě a bez přerušení provozu. Zákazníci díky tomu zaplatí pouze za zdroje, které jejich databázové úlohy vyžadují, ať už tyto nároky rostou nebo klesají.

Zdroj: Oracle
Úvodní foto: Altron

Komentáře