Oracle: Databáze NoSQL 2.0

Oracle rozšiřuje portfolio svých produktů pro správu dat. Na trh byla uvedena databáze Oracle NoSQL 2.0, vysoce škálovatelné řešení pro zpracování velkých objemů dat v reálném čase.

Oracle: Databáze NoSQL 2.0
Nová verze nabízí zákazníkům mj. nízkou latenci, uvádí Oracle. K novinkám v databázi Oracle NoSQL 2.0 patří i podpora pro ukládání a načítání datově objemných objektů, např. dokumentů nebo obrázků. Jde o řešení, které dokáže dynamicky a automaticky vyrovnávat požadavky zpracovávaných dat na alokaci úložišť a výpočetního výkonu.

Oracle NoSQL 2.0 je navržena pro těsnější integraci s databází Oracle a s platformou Hadoop. Výrobce poskytuje k databázi Oracle NoSQL podnikovou podporu s cílem minimalizovat rizika pro nasazení řešení i do produkčního prostředí a k provozu kritických podnikových aplikací.

Oracle NoSQL Database 2.0 je klíčovou komponentou platformy společnosti Oracle pro zpracování velkých objemů dat. Jde o databázi podnikové třídy typu klíč – hodnota (key–value), která disponuje flexibilním transakčním modelem.

Umožňuje zákazníkům spravovat transakční data generovaná webovými aplikacemi, sociálními médii, senzory, měřicími zařízeními a komunikačními službami. Základem řešení je databáze Oracle Berkeley DB, která funguje jako úložiště. 

Novinky a vylepšení databáze Oracle NoSQL 2.0 mj. zahrnují:

  • Vyšší výkon. Vysoká elasticita umožňuje téměř lineární škálovatelnost a latence (odezva) je pod 5 milisekund. Růstu dat se dá přizpůsobit budováním clusteru, bez nutnosti přerušení služeb.

  • Automatické vyvažování zátěže. využití zdrojů umožňuje dodržet dohody o úrovni služeb (SLA, service licence agreement), přizpůsobovat se rostoucím a měnícím se požadavkům na zpracování dat.

  • Vylepšenou správu. webová konzole umožňuje z jednoho rozhraní řídit všechny aspekty nasazení a monitoringu databáze stejně jako správu dokumentů a strukturovaných dat.

  • Nová rozhraní (API). Nové rozhraní pro jazyk C - Large Object API podporuje správu velkých objektů, rozhraní pro automatickou serializaci zjednodušují vývoj aplikací.

  • Těsnější integraci s databází Oracle. Uživatelé databáze Oracle mohou přistupovat (zobrazování i dotazování) k záznamům Oracle NoSQL přímo pomocí SQL přes externí tabulky. Data v databázi NoSQL jsou proto okamžitě dostupná pro integrované analýzy.

  • Vylepšenou podporu pro integraci s nástroji pro správu třetích stran pomocí protokolů SNMP/JMX.

  • Vylepšenou a těsnější integraci Oracle NoSQL 2.0 s platformou Hadoop – pomocí formátu pro výměnu dat JSON (JavaScript Object Notation).Komentáře