Kaspersky Lab představilo nové řešení pro ochranu virtuálních strojů

Řešení modelu "light agent" má spojovat výhody „agent-based“ i „agentless“ modelů zabezpečení vizualizovaného prostředí.

Kaspersky Lab představilo nové řešení pro ochranu virtuálních strojů
Společnost Kaspersky Lab uvádí na trh řešení pro virtualizaci s názvem Kaspersky Security for Virtualization – Light Agent.To má nabídnout vysokou ochranu pro platformy VMware, Citrix a Microsoft. Řešení je k dispozici i v Česku.

Light Agent je prvním řešením Kaspersky Lab optimalizovaným přímo pro uživatele Citrix XenServer a Microsoft Hyper-V. Zákazníkům VMware nabízí možnost výběru mezi „light-agent“ a „agentless“ ochranou.

„Light agent“ řešení Kaspersky Lab má co do výkonu a úrovně ochrany nabídnout to nejlepší z „agent-based“ i „agentless“ modelů zabezpečení vizualizovaného prostředí. S modelem „light agent“ od Kaspersky Lab jsou téměř všechny bezpečnostní procesy náročné na zdroje prováděny na speciálně určeném virtuálním zařízení na úrovni hypervisoru.

Směrováním virtualizovaného síťového provozu a souborů skrze toto aktualizované zařízení jsou virtuální stroje chráněné bezpečnostními aktualizacemi. Odpadat tak má potřeba opakovaně nahrávat kopie anti-malwarových databází prostřednictvím sítě do každého zařízení zvlášť.

Chytré skenování má zajistit, že stejné soubory neprocházejí totožnou kontrolou opakovaně, což má uvolnit další systémové zdroje. Obsahuje také všechny bezpečnostní funkce „agentless“ řešení Kaspersky Lab, včetně heuristické analýzy souborů či přístupu do cloudové databáze Kaspersky Security Network.

Kaspersky Security for Virtualization – Light Agent nabízí na každém virtuálním zařízení i možnost malého softwarového agenta, který poskytuje všechny prvky bezpečnostních řešení Kaspersky Lab k ochraně virtuální sítě bez nutnosti restartování.

Kaspersky Lab bude nadále nabízet také Kaspersky Security for Virtualization – Agentless, v současnosti dostupný jen pro prostředí VMware, jako řešení pro datová centra či serverová prostředí bez přístupu k internetu a pro situace, kdy jsou nejdůležitější trvale vysoké podíly konsolidace a automatické ochrany každého nového virtuálního stroje.

S využitím centralizované konzole Kaspersky Security Center určené k administraci jsou oba modely spravovány pomocí stejné obrazovky jako bezpečnostní řešení Kaspersky Lab pro fyzické stroje. .

Kaspersky Lab nabízí unifikovanou licenci svých bezpečnostních produktů pro virtualizaci tak, aby zákazníci se zakoupenou licencí Kaspersky Security for Virtualization měli přístup k oběma produktům (Agentless i Light Agent).

Nabídka firmám umožňuje zakoupit licenci jak pro každý virtuální stroj (pokud zná přesné množství potřebných virtuálních serverů a desktopů), tak pro každé jádro, tedy podle množství CPU na virtualizovaném hardwaru zákazníka. To má klientům poskytnout manévrovací prostor k expanzi sítě dle potřeby.

Zdroj: Kaspersky Lab
Úvodní foto: © Dreaming Andy - Fotolia.com

Komentáře