Kaspersky Lab: Kaspersky Password Manager

Toto řešení zajišťuje bezpečnost hesel tím, že ukládá hesla, uživatelská jména a další důvěrné údaje ve vyhrazené databázi, do které lze vstoupit na základě globálního hesla.
Aplikace Kaspersky Password Manager umí automaticky rozpoznat a vyplnit textová pole ve zdlouhavých formulářích na síti, v přihlašovacích oknech na internetových stránkách a v rámci programů, u nichž je přístup chráněn heslem. Tento produkt pomáhá uživatelům identifikovat se pro účely přístupu k takové stránce či programu pouhým jedním klepnutím myší. Veškeré tyto funkce a schopnosti dělají z tohoto nového produktu společnosti Kaspersky Lab důležitý doplněk k ochraně, kterou již poskytuje program Kaspersky Anti-Virus či Kaspersky Internet Security 2010.

Standardní autorizační metoda v aplikaci Kaspersky Password Manager vyžaduje, aby uživatel zadal své globální heslo, a teprve poté získá přístup k chráněné databázi. To znamená, že uživatel si již nemusí pamatovat či uchovávat zapsaná hesla k veškerým programům a síťovým službám, které používá, včetně těch používaných jen zřídka. Vše, co si uživatel musí pamatovat, je jeho globální heslo. Na základě tohoto globálního hesla je vytvořen tajný klíč. Databáze hesel a globální heslo jsou šifrovány s využitím výkonných algoritmů obsažených v šifrovacích službách integrovaných do operačních systémů Windows. Jediný způsob, jak lze vstoupit do databáze hesel, je prostřednictvím zadání globálního hesla.

Ukazatel v aplikaci Kaspersky Password Manager jasně znázorňuje, jak silné aktuálně zvolené heslo je. S využitím této informace může uživatel pro databázi zvolit heslo, jež bude dostatečně silné. Na obranu proti tzv. keyloggers, tj. škodlivým kódům, které zaznamenávají pořadí uživatelem stisknutých kláves, lze k zadání globálního hesla použít virtuální klávesnici.

Další autorizační metody zahrnují použití zařízení připojeného prostřednictvím technologie Bluetooth nebo přes rozhraní USB, např. klasického mobilního telefonu, jež slouží jako jedinečný klíč k ověření identity uživatele. Tím je nejen zajištěna spolehlivá ochrana, ale představuje to i prostředek k tomu, aby uživatel nemusel pracně zadávat své globální heslo ručně.

Aplikace Kaspersky Password Manager hladce spolupracuje s ostatními programy, a přístup k nim je tak pro uživatele naprosto snadný. Okno této aplikace lze otevřít buď prostřednictvím hlavního panelu, nebo stiskem tlačítka v grafickém uživatelském rozhraní systému Windows. Hesla uložena v nechráněné podobě v internetových prohlížečích lze automaticky importovat do oblasti chráněné paměti v rámci tohoto řešení.

Aplikace Kaspersky Password Manager podporuje definici velmi silných hesel až do délky 99 znaků. Tato funkce umožňuje uživatelům vytvářet dlouhá, složitá a jedinečná hesla.

Toto nové řešení od společnosti Kaspersky Lab lze spustit z přenosné paměťové jednotky USB na kterémkoli osobním počítači bez nutnosti předchozí instalace. Tento produkt rovněž poskytuje ochranu vůči útokům používajícím tzv. phishing (podvodná výzva k zadání přihlašovacích údajů, např. na základě imitace jiných stránek) tím, že uživatele varuje, že vyplnění formulářů on-line na podezřelých internetových stránkách může představovat bezpečnostní rizika.

Aplikace Kaspersky Password Manager dále zvyšuje bezpečnostní úroveň pro veškeré uživatele programu Kaspersky Anti-Virus či Kaspersky Internet Security 2010. S produktem Kaspersky Password Manager si mohou uživatelé vychutnat nový standard práce s aplikacemi, jako jsou internetové prohlížeče a služby IM. Zákazníci, kteří si kupují svůj první produkt od společnosti Kaspersky Lab, mají nárok na výraznou slevu: pokud zakoupíte aplikaci Kaspersky Password Manager současně s programem Kaspersky Internet Security 2010, získáváte slevu téměř 40 %.

Aplikaci Kaspersky Password Manager je možné stahovat z internetových stránek společnosti Kaspersky Lab, http://www.kaspersky.com/downloads.Komentáře