Jabra: pomocné zařízení Busylight

Jabra představuje pomocné zařízení Jabra Busylight, které bylo vyvinuto na základě průzkumu potřeb pracovníků.

Jabra: pomocné zařízení Busylight
Studie byla provedena agenturou Datamonitor a prokázala, že zaměstnanci mohou být rozděleni do čtyř skupin podle stylu práce a k tomu využívaných pracovních nástrojů. Kategorie zahrnují pracovníky administrativní, mobilní, vzdálené a terénní. Světelný indikátor Busylight je určen pro první kategorii pracovníků a jejím úkolem je signalizovat právě probíhající hovor.

Administrativní zaměstnanci podle provedené studie opouští při plnění úkolů zřídkakdy své pracovní místo a většinu času tráví u svého stolního počítače nebo laptopu. Práce v otevřených prostorách je spojena s velkým množstvím rušivých podnětů a zvuků, které způsobují únavu a snížení produktivity práce. Pracovníci na administrativních postech si proto častěji stěžují na únavu a nedostatek soukromí.

Zařízení Busylight informuje světelným signálem, zda pracovník telefonuje či nikoli. Pokud signalizuje červené světlo, pracovník právě hovoří a po ukončení telefonátu světélko zhasne. Světlo tedy upozorňuje ostatní spolupracovníky, aby hovořícího nerušili. Busylight disponuje dva metry dlouhým kabelem, aby si jej pracovník mohl co nejlépe umístit. Nainstalovat lze svisle nebo vodorovně.

Doporučená koncová cena: 990 Kč bez DPHKomentáře