Infor uvedl verzi 9.00 svého ERP řešení Infor SyteLine

Aktualizace cílí na větší flexibilitu, více funkcí a shodu s právními předpisy.

Infor uvedl verzi 9.00 svého ERP řešení Infor SyteLine
Společnost Infor ohlásila aktualizaci své ERP (enterprise resource planning) aplikace Infor Syteline. Nová verze 9.00 podle Inforu obsahuje finanční funkcionality, flexibilní možnosti pro výrobu na více místech, variabilní možnosti nasazení včetně on-premise implementace, cloudu nebo hybridního řešení, a systém pokročilého plánování (APS).

Infor SyteLine byl podle Inforu ve verzi 9.00 inovován pro potřeby výrobců vyšší produktivity, shody s regulatorními předpisy a poskytování manažerského reportování. Aplikace má zákazníkům z odvětví automobilové, strojírenské, high-tech, a diskrétní průmyslové výroby umožnit monitorovat poptávku, plánovat dodávky a sledovat zdroje v rámci dodavatelského řetězce.

Infor SyteLine disponuje škálou výrobních a distribučních funkcionalit a specifické mikro-vertikální funkce.

Hlavní novinky ve verzi 9.00 zahrnují:

  • Databázová funkcionalita z jednoho nebo více umístění – Infor SyteLine 9.00 nabízí různé implementační možnosti k tomu, jak a kam umístit a ukládat podniková data. SyteLine umožňuje ukládat data v jednotné databázi nebo může rozdělit data do různých databází podle potřeby tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu IT prostředí a požadavkům.
  • Zavedení cloudové verze – Infor SyteLine obsahuje podporu pro vývoj a nasazení cloudového řešení. Nové funkcionality jako Data Maintenance Wizard umožňuje uživatelům vyvíjet nové datové struktury a aplikační formuláře. Infor SyteLine podle výrobce nabízí dostatečnou pružnost při zavádění řešení a možnosti aplikačního rozšíření. To má přinášet výhody zejména menším společnostem, které chtějí nastartovat své podnikání.
  • Metriky pro shodu s předpisy – Infor SyteLine nabízí uživatelsky definované programy, které mají uživatelům umožnit sledovat a reportovat v souladu s nejrůznějšími regulatorními opatřeními. Aktualizovaná podpora této oblasti má uživatelům pomoci snáze řídit a zabezpečovat nejrůznější požadavky na regulatorní metriky.
  • Aktualizované finanční řízení – Řešení umožňuje vícenásobná finanční nastavení účetních knih, stejně jako možnost vést oddělené roční a fiskální periody a finanční kalendáře s různým koncem finančního roku.
  • Zaváděcí ceny a rabaty – Nová verze Infor Syteline dovoluje uživatelům definovat zaváděcí ceny a rabaty.
  • Přirážky – Infor SyteLine nyní umožňuje uživatelům brát v úvahu fluktuaci komoditních cen a přirážky rámci jakéhokoliv objemu zákaznických služeb a objednávek od dodavatelů.

Zdroj: InforKomentáře