IBM: Softwarová platforma pro spolupráci - Connections

Společnost IBM uvádí novou, již čtvrtou, verzi softwarové platformy pro firemní spolupráci IBM Connections.

IBM: Softwarová platforma pro spolupráci - Connections
IBM Connections slučuje analytické nástroje, monitorování dat v reálném čase a rychlejší sítě pro spolupráci uvnitř i vně firmy. Řešení lze využít formou klasické softwarové licence, prostřednictvím služby IBM SmartCloud nebo pomocí mobilních zařízení.

Sociální software IBM využívá přes 60 % společností z žebříčku Fortune 100. Po platformě IBM pro social business je podle výrobce silná poptávka především v regulovaných odvětvích. 41 % uživatelů Connections 4 beta působí v bankovnictví, finančním sektoru a ve zdravotnictví.

Řešení IBM Connections integruje přehledy aktivit, údaje v kalendářích, wiki stránky, blogy, nové funkce e-mailu a vyznačuje uživateli data relevantní pro jeho práci. Podporuje okamžitou spolupráci pomocí jednoho kliknutí a také budování bezpečných sociálních komunit uvnitř i vně organizace. Pomáhá tak podle IBM upevňovat loajalitu zákazníků a zlepšit obchodní výsledky. Nová funkce e-mailu v rámci platformy IBM Connections umožňuje zjednodušený přístup do pracovní elektronické pošty v kontextu prostředí sociálních sítí.

Společnosti nyní mohou integrovat a analyzovat obrovská množství dat a snáze propojovat tyto poznatky s firemními procesy a na základě toho činit rychlejší a přesnější rozhodnutí, uvádí IBM. Důkladnější pochopení zákazníků, tržních trendů a názorů zaměstnanců pomáhá firmám odhalit některé zásadní vzorce chování, a tedy nejen pohotově reagovat na změny na trhu, ale především předvídat následky budoucích kroků, dodává výrobce.

Například úvodní stránka Connections nabízí jednotné prostředí, kde mohou uživatelé sledovat obsah a využívat materiál třetích stran prostřednictvím sociálního rozhraní, a to hned vedle firemního obsahu, včetně e-mailu a kalendáře.

Propojení s novými zprávami – přehledy aktivit – umožňuje, aby zaměstnanci kteréhokoliv oddělení měli přehled o strukturovaných i nestrukturovaných informacích jako jsou příspěvky z Twitteru a Facebooku, informace o počasí, videa, logovací soubory, aplikace SAPu nebo dokumenty s elektronickým podpisem.Komentáře