IBM: řešení Smarter Commerce

IBM představuje nová softwarová řešení a služby pro marketingové ředitele (CMO), manažery nákupních strategií (CPO) a další klíčové vedoucí pracovníky.

IBM: řešení Smarter Commerce




IBM rozšířila svou iniciativu pro oblast chytřejšího obchodování, tzv. Smarter Commerce, o nová cloudová softwarová řešení a služby, které společnostem umožní zákazníka situovat do centra svých aktivit a tím zvyšovat tržby a zajistit značce stabilní věrnost:

  • IBM Marketing Center – řešení spadající pod IBM SmartCloud – kombinuje digitální analýzu s funkcemi pro řízení marketingových procesů v reálném čase. Toto řešení umožní marketingovým ředitelům lépe naplňovat potřeby zákazníků díky analýze vzorců nákupního chování. Takto získané informace lze pak zužitkovat v podobě individualizovaných nabídek.
  • Nová nabídka řízených služeb klientům podle IBM umožní rychleji a efektivněji implementovat a spravovat systémy proeCommerce.
  • Nové řešení pro strategické řízení zásob, jako je řešení SmartCloud, má urychlovat a zdokonalovat řízení dodavatelů, snižovat rizika a usnadňovat dodržování norem a předpisů.

Nové řešení IBM Marketing Center spojuje digitální analýzu s funkcemi pro řízení marketingových procesů v reálném čase v integrovaný produkt. Ten lze implementovat bez vysokých nároků na zdroje IT manažerů. Po spuštění systému mohou marketéři využít údaje poskytnuté zákazníky k tvorbě individualizovaných nabídek v podobě e-mailů či internetových stránek (mobilní weby nevyjímaje).

S cílem zlepšit celkově dojem z nákupu představila IBM nový soubor služeb Smarter Commerce Managed Services konzultační divize Global Process Services (GPS). Nové služby rozšířily portfolio IBM v oblasti softwaru a globálních podnikových služeb o řízené obchodní, procesní a IT služby. Vedoucím pracovníkům mají usnadnit implementaci a správu obchodních procesů napříč jednotlivými kanály (cross-channel).

Jednat se pak bude především o zajišťování osobních interakcí v rámci eCommerce, jako je například podpora ve formě chatu se zaměstnancem nebo okamžité asistenční služby live assistance. Touto cestou mohou společnosti propojovat celou řadu svých obchodních kanálů.







Komentáře