HP Data Protector Notebook Extension

HP uvedlo řešení pro zálohování a obnovení rychle rostoucích objemů informací uložených v přenosných či stolních počítačích. Prostřednictvím aplikace mohou firmy zálohovat a obnovovat data mimo podnikovou síť, i když zaměstnanci pracují vzdáleně nebo offline.

HP Data Protector Notebook Extension
Podle odborníků je nyní 25 % všech zaměstnanců mobilních,a prodej notebooků již od 3. čtvrtletí 2008 převyšuje prodej stolních počítačů.Zaměstnanci si také čím dál více zásadních firemních informací ukládají mimo podnikové sítě; v průměrném pracovním počítači každého zaměstnance je uloženo přes 4 000 souborů obchodního charakteru.

Možnost ztráty těchto důležitých dat při poruše pevného disku nebo nechtěném vymazání představuje pro organizace obrovské riziko. Např. náklady firmy s 5 000 uživateli se mohou v souvislosti se ztrátou dat pohybovat až okolo 7,5 miliony korun (400 000 amerických dolarů) ročně.

HP Data Protector Notebook Extension řeší tyto problémy rozšířením zásad zálohování, takže místní data jsou spolehlivě a vždy chráněna – i tehdy, pokud uživatel pracuje offline. Data jsou totiž okamžitě zachycována a automaticky zálohována pokaždé, kdy uživatel změní, vytvoří nebo obdrží jakýkoli soubor. Ten se následně dočasně uloží do lokálního úložiště a čeká na přenos do síťového serveru s plnými funkcemi zálohování a obnovení.

Firmy mohou díky nepřetržité ochraně souborů omezit náklady na technologie a zvýšit produktivitu zaměstnanců. Toto řešení totiž zajišťuje neustálou, transparentní a automatickou ochranu místně vytvářených informací. Prostřednictvím funkce obnovení jediným kliknutím mohou uživatelé obnovit své soubory, aniž by se museli obracet na technickou podporu, což minimalizuje nároky na IT zdroje.

Zákazníci z řad firem mohou rovněž maximalizovat efektivitu využití přenosového pásma a zajistit si lepší zabezpečení pomocí aplikace HP Data Protector Notebook Extension pro deduplikaci, šifrování a kompresi dat. Deduplikace různých kopií týchž dat výrazně snižuje úložnou stopu uživatele – všechna data se ukládají šifrovaná a komprimovaná, přičemž verze, jejichž platnost vypršela, se automaticky vymažou.

Společnost HP zároveň uvedla na trh sadu škálovatelných služeb HP Backup and Recovery Fast Track Services, jež pomáhají zajistit úspěšnou implementaci řešení HP Data Protector a HP Data Protector Notebook Extension, zvyšují produktivitu technického týmu a umožňují jeho členům soustředit se na stěžejní úkoly a firemní priority.Komentáře