GFI: WebMonitor 2012

Nová verze obsahuje inovované rozhraní, inteligentní dashboardy a notifikace umožňující malým a středním firmám posílit bezpečnost na podnikové síti.

GFI: WebMonitor 2012
S využitím inteligentních dashboardů v rámci GFI WebMonitor získávají malé a středně velké společnosti přehled o webových aktivitách, jež se odehrávají v jejich organizacích, a mohou filtrovat informace dle kategorií, webových stránek a uživatelů. S využitím „drill-down“ funkcí se mohou různí pracovníci dostat k požadovaným informacím.

Nové dashboardy zahrnují:

 • Activity Dashboard – poskytuje informace o surfovacích zvycích zaměstnanců a času, který tráví surfováním, včetně identifikace zaměstnanců porušujících podnikovou politiku bezpečnosti na internetu, webových stránek způsobujících nejvyšší ztrátu produktivity a uživatelů surfujících po nakažených stránkách.
 • Bandwidth Dashboard – poskytuje IT administrátorům informaci o aktuálních objemech stahovaných a nahrávaných dat a předpokládaných nákladech na zajištění propustnosti a jejího využívání s ohledem na poslední aktivity. Uživatelé také mohou zjistit, kteří zaměstnanci spotřebovávají největší kapacity a proč, identifikovat webové stránky s největším provozem a sledovat maxima a další trendy.
 • RealTime Traffic Dashboard – monitoruje spojení v reálném čase a poskytuje komplexní vizuální prezentaci aktuálních aktivit uživatelů a spotřeby kapacity.

GFI WebMonitor 2012 obsahuje spektrum funkcí, které umožňují SMB poskytovat svým zaměstnancům internetový přístup bez obětování ochrany sítě a produktivity:

 • Blokování URL GFI ThreatTrack – udržuje blacklisty tisíce webových stránek se škodlivým obsahem.
 • Index webové reputace – nabízí hodnocení bezpečnosti webových stránek na základě profilů bezpečnostních hrozeb.
 • Vícenásobná bezpečnostní jádra – využívá více antivirových a dalších bezpečnostních jader ke skenování internetového provozu na škodlivý obsah – k zajištění ochrany před hrozbami.
 • Webová bezpečnost zero-hour – poskytuje aktualizace v téměř reálném čase pro všechna bezpečnostní jádra s cílem ochránit před hrozbami zero-hour.
 • Na událostech založené upozorňování – notifikuje administrátory a další uživatele prostřednictvím e-mailů v případě vzniku rizik či ohrožení definované politiky využívání internetu, jako je například masivní stahování, neproduktivní surfování po webu nebo detekce malwaru. Uživatelé mohou konfigurovat upozorňování podle specifických potřeb.
 • Blokování streamovaných médií – umožňuje administrátorům blokovat objemné audio a video elementy webových stránek bez nutnosti zákazu celé stránky.
 • Správa instant messagingu – snižuje rizika blokováním řady messagingových klientů, včetně Google Chatu, Facebook Chatu a dalších IM portálů.
 • Soft blocking – dovoluje administrátorům definovat politiku, která selektivně umožní uživatelům nebo skupinám uživatelů dočasně obejít blokování po vydání varování.
 • Reportování – umožňuje vytvářet vysoce specifické reporty s cílem pomoci různým týmům v organizaci se lépe rozhodovat ohledně internetových aktivit zaměstnanců.
 • Monitorování vyhledávacích služeb – monitoruje termíny vyhledávané zaměstnanci v různých vyhledávacích službách (Google, Bing, Yahoo!) k získání lepšího přehledu o surfovacích zvycích a o celkové náladě v organizaci (například surfování po portálech s pracovními nabídkami).

Ceny pro jednotlivé počty uživatelů naleznete zde.Komentáře