GFI: MailArchiver s funkcí MailInsights

GFI MailArchiver, řešení archivace elektronické pošty, nyní obsahuje MailInsights, nástroj pro datovou analýzu umožňující SMB firmám maximalizovat výtěžnost informací obsažených v podnikových e-mailech.

GFI: MailArchiver s funkcí MailInsights
SMB firmy nyní mohou využívat GFI MailArchiver k analýze odezvy týmů obchodních a zákaznických služeb na maily, zachytávat trendy na základě klíčových slov užívaných v přijatých a odeslaných e-mailech, identifikovat zaměstnance generující nejobjemnější e-maily a pracovníky s nejintenzivnější e-mailovou komunikací, a chránit podnik před únikem důvěrných či kritických informací.

Reportování s pomocí MailInsights zahrnuje následující informace:

  • Komunikační tok - identifikuje efektivitu komunikačního toku v organizaci, zatížení jednotlivých pracovníků a jejich výkonnost.
  • Odezva na maily – umožňuje zjistit dobu, po kterou trvá zaměstnancům odpovědět na interní a externí e-maily s cílem sledovat a zlepšovat úroveň zákaznických služeb.
  • Nevhodná slova – sleduje výskyt nevhodných a klíčových slov v e-mailech, aby bylo možné monitorovat potenciální hrozby a aktuálně přizpůsobovat politiku zveřejňování informací.
  • Využití úložiště – sleduje úložnou kapacitu k identifikaci velkých příloh a uživatelů, kteří spotřebovávají nejvíce úložného prostoru, umožňuje zavést opatření ke snížení těchto rizik.
  • Neaktivní účty – vytváří seznam účtů, na které jsou zasílány e-maily, ale zůstávají bez odpovědi během definované doby, což umožňuje přesměrovat je na nové uživatele a eliminovat „ztracené“ e-maily
  • Použití webové e-mailové služby – sleduje uživatele, kteří nejčastěji komunikují s freemaily, což snižuje rizika bezpečnosti a úniku informací.

Cena za 10-24 mailboxů začíná na 870 Kč/schránku vč.1 roku SMA.    Komentáře