Fujitsu: senzor skenující žíly v dlani

Fujitsu představuje nejmenší a nejtenčí bezkontaktní senzor na světě, který skenuje žíly v dlani člověka. Současně s ním uvádí na trh také myš s integrovaným senzorem s názvem PalmSecure-SL.

Fujitsu: senzor skenující žíly v dlani
Kamera senzoru snímá strukturu žil v dlani a tuto strukturu porovnává s databází pořízených snímků. Oproti starším generacím této technologie, již uživatel nemusí provádět pevné a nehybné umístění dlaně nad senzor, protože senzor si dokáže se série pořízených snímků vybrat ten nejkvalitnější a na jeho základě provést identifikaci a autorizaci osoby. Uživatel tak provádí identifikaci opravdu jednoduše - jen za pomocí rychlého umístění dlaně nad senzor.

Technologie dokáže podle výrobce identifikovat osoby s velmi vysokou spolehlivostí, protože skenování struktury žil je přesnější než tomu bylo u zařízení, které prováděly autorizaci osob za pomocí technologie snímání otisků prstů. V testech senzor vykazoval míru chybné pozitivní identifikace 0,00008 procent a míru chybné neidentifikace v databázi uložených osob 0,01 procenta.

Senzor je 48 mm široký, 48 mm dlouhý a 16,4 mm vysoký. Jeho rozměry tak umožní využití nejen na pracovních deskách, implementován může být časem i do mobilních aplikací.

Doporučené koncové ceny: externí senzor za 180 eur a myš s integrovaným senzorem za 200 eur.Komentáře