EMC: technologie VPLEX

EMC představuje technologii, která přináší významný pokrok v oblasti virtuálních úložišť a umožní nové převratné výpočetní modely.

EMC: technologie VPLEX
Nová technologie VPLEX společnosti EMC je radikálně nová a lepší metoda pro přístup k datům a mobilitu, díky níž vzdálenost již není překážka, kterou je třeba překonat, ale výhoda, které je možné využít. Její použití umožní organizacím přesouvat bez narušení provozu tisíce virtuálních počítačů a petabajty informací na vzdálenosti tisícovek kilometrů, plánovat denní dávkové procesy v místech s nižšími náklady na energii, snadno přesouvat provoz IT pryč z dosahu místních havárií a dynamicky vyrovnávat zatížení podle toho, jak pracovní den putuje kolem zeměkoule.

Technologie EMC VPLEX ve spojení s dalšími technologiemi společnosti EMC pro virtuální úložiště přetváří pole úložišť stejným způsobem, jakým serverová virtualizační technologie přetvořila fyzické servery – z vyhrazených jednoúčelových strojů na vysoce efektivní, flexibilní, sdružené prostředky sdílené napříč více provozními prostředími a geografickými hranicemi. Společná federace výpočetních a úložných prostředků umožňuje virtualizaci a správu celých datacenter jako jediného prostředku. Díky tomu mohou organizace přehodnotit celé své strategie pro datacentra, jejich umístění, počet a ve svém důsledku také role, které mají v celkovém prostředí IT.

Klíčem pro vytvoření virtuálního úložiště je federace distribuovaných polí úložišť, která tvoří převratnou součást nové technologie VPLEX. Federace transparentně sdružuje do fondů prostředky z více úložných systémů propojených lokálně nebo na dálku a umožňuje jejich společnou práci. Federované úložiště je efektivnější než jeho fyzický předchůdce a také IT organizacím umožňuje sloučit samostatná datacentra a poskytovatele služeb do většího virtuálního datacentra.

Technologie EMC VPLEX představuje významný krok na cestě k architektuře private cloud a modelu IT jako služby. Technologie EMC VPLEX spojuje horizontální škálování clusterů a pokročilé funkce datové mezipaměti s jedinečnou logikou zajišťující koherenci distribuované mezipaměti, která umožňuje přístup k datům a jejich sdílení napříč servery a clustery v rámci datacenter a napříč mezi nimi. Přístup společnosti EMC ke koherenci distribuované mezipaměti je založen na jedinečné technologii, která řeší nevyhnutelné problémy s latencí, šířkou pásma a konzistencí vyvstávající při pravidelném přístupu a přesouvání velkých objemů informací na velké vzdálenosti v reálném čase.

Společnost EMC poprvé poskytla výkonnostní výhody integrované mezipaměti – předem připravená nejčastěji používaná data v elektronické paměti zajišťující téměř okamžitou dobu reakce – před dvěma desetiletími ve svém prvním úložném systému Symmetrix a je držitelem mnoha patentů v této oblasti. Tyto zkušenosti spolu se zakoupeným duševním vlastnictvím a vývojem trvajícím několik let přinesly průlom v ukládání informací s názvem AccessAnywhere, který nejprve poskytne nová řada produktů a který bude posléze integrován do dalších úložných řešení společnosti EMC.

EMC VPLEX Local a VPLEX Metro jsou první dva produkty využívající tuto novou technologii. Každé z těchto řešení, která jsou umístěna mezi servery a heterogenní pole úložišť, je tvořeno moduly VPLEX s vysokou dostupností zahrnujícími dva samostatné řadiče VPLEX Director, z nichž každý obsahuje vícejádrové procesory Intel Xeon s vysokým výkonem, inteligentní fondy mezipaměti o velikosti 32 GB a připojení Fibre Channel k hostitelským systémům a polím o rychlosti 8 Gb/s (gigabitů za sekundu). Společnost EMC u nových systémů VPLEX získala osvědčení pro nejpoužívanější servery, clustery, operační systémy, hypervizory, infrastrukturu sítí Storage Area Network (SAN) a úložné systémy společnosti EMC i jiných výrobců.Komentáře