Eaton uvádí novou UPS pro malá a střední datová centra

UPS Eaton 93E je prezentovaná jako úsporné zařízení pro menší datacentra. Nabízí fungování v režimech vysoké účinnosti i dvojí konverze.

Eaton uvádí novou UPS pro malá a střední datová centra
Eaton Elektrotechnika uvádí na trh nové zdroje záložního napájení UPS Eaton 93E s dvojitou konverzí. UPS jsou s nabízeným výkonem 80, 100, 120, 160 a 200 kVA vhodné pro malá a střední datová centra. Technologie Hot Sync umožňuje, pro navýšení kapacity nebo pro potřeby redundance, paralelní zapojení až čtyř záložních zdrojů UPS řady 93E.

UPS pro prostorově omezené objekty

Nová řada zdrojů záložního napájení byla vyvinuta s ohledem na úspornost ochrany napájení. UPS Eaton 93E jsou nabízeny ve výkonech 80, 100, 120, 160 a 200 kVA. Technologie dvojité konverze podle Eatonu zaručuje nejvyšší možnou ochranu napájených zařízení. Energetická účinnost dosahuje až 98,5 % (v režimu high-efficiency), respektive 93,5 % při dvojité konverzi, a vstupní účiník pak 0,99.

Proudové nelineární zkreslení vykazuje hodnotu menší než 5 %, čímž má být je odstraněno riziko interference s dalšími zařízeními na témže napájecím okruhu. Technologie Advanced Battery Management (pokročilá správa baterií) pak údajně prodlužuje až o 50 % dobu životnosti baterií.

Možnost navýšení výkonu paralelním zapojením

V případě rozsáhlých nebo zvláště náročných projektů či aplikací je možné pro navýšení kapacity paralelně zapojit až tři UPS 93E. Pro potřeby redundance lze paralelně řadit až čtyři zařízení této řady. Eaton Hot Sync technologie navíc umožňuje, aby paralelně zapojené UPS sdílely zátěž bez nutnosti zřízení speciálního komunikačního okruhu. Tím se má snížit riziko vzniku „nejslabšího článku“.

LCD displej a Intelligent Power Manager

UPS jsou vybaveny LCD displejem informujícím o stavu zařízení a základních měřených veličinách. Displej zároveň umožňuje ovládání UPS a její konfiguraci skrze software Intelligent Power Manager, jenž je plně kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy a populárními virtuálními platformami, včetně VMware vCenter, Microsoft Systems Center, Citrix XENCenter a Red Hat KVM.

Zařízení jsou také osazena USB a RS232 porty a dvěma mini-sloty, do nichž lze zasunout volitelné komunikační karty, včetně adaptérů pro Ethernet LAN a sítě ModBus.

Technické parametry UPS Eaton 93E

Parametr Hodnota
Výkon 80, 100, 120, 160, a 200 kVA
Napětí 230/400 V
Kmitočet 50/60 Hz
Účinnost v režimu dvojité konverze 93,5 %
Účinnost v režimu High-Efficiency 98,5 %
Vstupní / výstupní účinník 0,99 / 0,9
Konfigurace samostatně stojící skříň

Zdroj: Eaton Elektrotechnika
Úvodní foto: Eaton Eletrotechnika

Komentáře