Check Point: konsolidační řešení Virtual Systems

Společnost Check Point představila nová řešení Check Point Virtual Systems, která umožní společnostem konsolidovat bezpečnostní brány do jednoho zařízení nebo otevřeného serveru.

Check Point: konsolidační řešení Virtual Systems
S Check Point Virtual Systems mohou zákazníci ochránit více síťových segmentů pomocí kombinace softwarových bladů společnosti Check Point, jakými jsou Firewall, VPN, Intrusion Prevention (IPS), Application Control, URL Filtering, Anti-Bot, Antivirus a Identity Awareness.

Zákaznicí mohou díky Check Point Virtual Systems vybudovat bezpečný privátní cloud na jakékoli bráně nebo otevřeném serveru a na jedné bráně sjednotit až 250 takovýchto virtuálních systémů, každý s uzpůsobenou ochranou softwarových bladů a specifickými politikami pro jednotlivé oblasti podnikání.

Řešení je vhodné jak pro společnosti, které spravují více skupin nebo obchodních jednotek, tak i pro MSP, kteří spravují více zákazníků z jednoho systému.

Sjednocení bezpečnosti skrze virtualizaci přináší mnoho výhod, současně budou ale zachovány oddělené IT služby s dedikovaným Virtual Systemes pro zabezpečení webu (Web Security), Threat Prevention, firewally a vzdálený přístup. S patentovanou technologií Check Point Virtual System Load Sharing (VSLS) je možné vytvořit cluster až z osmi bran.

Check Point Virtual Systems využívá nový 64 bitový operační systém GAiA, výhodou je až osmkrát více souběžných spojení než bylo u předchozí verze (VSX). Tato řešení jsou schopna spolupracovat s procesory s více jádry a technologií CoreXL.

Virtual Systems může být nasazen na jakékoli nové enterprise bezpečnostní bráně nebo bezpečnostní bráně určené pro datová centra společnosti Check Point.

Doporučená koncová cena: začíná na 3 000 dolarů. Zákazníci mohou také využít pevnou licenci softwarových bladů, kterou je možné využít na jakýkoli počet Virtual Systems. Zákazníci, kteří používají zařízení Check Point 4800 a vyšší budou moci využít Virtual Systems, která jsou navázána na tato zařízení.Komentáře