Avaya: IP Office release 5

Avaya IP office je PBX na bázi IP , nyní dostupný v nejnovější verzi 5.0. Tento systém je budoucností pro malé a střední zákazníky vyžadující kvalitu, výhody IP řešení, softwarových aplikací + případné doplnění o prvky klasické telefonie.

Avaya: IP Office release 5Autorizovaní distributoři ČR: RRC CZ
A
utorizovaní distributoři SR: Sofos

Avaya IP Office release 5 navíc přináší následující invace :

Implementace protokolu SIP pro koncové stanice.

Systém podporuje SIP koncová zařízení třetích stran, podmínkou je zakoupení licence pro H.323/SIP.

Změna je také v licencování systému jako takového. Předchozí verze vyžadovala dodatečnou licenci umožnující využití plné kapacity poboček systému. Tato licence byla zrušena a pro potřeby čisté základní telefonie vznikla licence Essential edition s kterou je systém v základu prodáván. Další dvě nové rozšiřující licenční varianty se jmenují Preferred a Advanced edition a zastřešují především licencování hlasové pošty Voicemail Pro.

Z hardwarové stránky byly navýšeny počty koncových stanic z 272 na celkových 384, a to za pomocí nového modulu do základního chasi, který přidá nové 4 porty pro expanzní boxy. Také je zdvojnásoben počet konferenčních hovorů. Nově je tedy možné uskutečnit dvě konference o 64 účastnících.

V nedávné době Avaya uvedla na trh novou generaci IP DECT telefonů a RBS stanic, obecně označovanou jako DECT R4. Výhoda tohoto systému je, že stejné DECT telefony je nyní možné přenést pro všechny komunikační systémy Avaya. S uvedením IP Office release 5 se tato podpora rozšířila také na na tento systém.

Z oblasti software je velkou novinkou aplikace one-X portal pro IP Office. Jedná se o aplikaci pomáhající s řízením a správou hovorů na všech typech poboček připojených do systému obdobně jako aplikce PhoneManager. Nicméně důležitým rozdílem je, že tato aplikace je umístěna na datovém serveru a klient ji využívá pomocí web rozhraní svého internetového prohlížeče.

Doporučená koncová cena: 91 500 Kč

Komentáře