VESDA-E, specializované řešení pro detekci kouře v datových a komunikačních centrech

Datové a komunikační technologie nebo různá výrobní zařízení jsou pro společnosti, které je provozují, životně důležité. Nasávací jednotky VESDA-E výrazně snižují rizika požárů těchto zařízení a minimalizují z nich vyplývající odstávky, to vše při současném snížení nákladů.

VESDA-E, specializované řešení pro detekci kouře v datových a komunikačních centrechPrakticky každá společnost či organizace je v dnešní době vybavena zařízeními a technologiemi, jež jsou pro její fungování nezbytně důležité. Zachování jejich provozu a funkčnosti jsou proto jednou z nejvyšších priorit. Tato zařízení či technologie jsou dynamickými soustavami složenými z více prvků a mnohé z nich mohou za určitých okolností být příčinou požáru nebo přispět k jeho šíření.

Při rozsahu a složitosti elektrických či mechanických systémů a zařízení a s nimi souvisejících dalších technologií uvnitř i vně vašeho objektu mohou důsledky i malého incidentu být velmi závažné.

Kouř je pouze začátek problému 

Zásadní význam má proto detekce přítomnosti kouře již v co nejranější fázi rozvoje požáru. I když nedojde ke zničení či poškození zařízení ohněm, je třeba brát v úvahu možnost poškození elektronických zařízení zejména v důsledku koroze. Chemikálie přenášené kouřem se mohou usazovat na choulostivých elektronických zařízeních a při jejich pozdějším vystavení běžné vzdušné vlhkosti být zdrojem koroze.

VESDA-E, schéma kouře

Systémy vzduchotechniky v objektech přispívají k šíření požáru a jeho projevů od místa vzniku do okolních prostor. Již zmíněná koroze tak může výrazně ovlivnit spolehlivost prakticky všech zařízení, což může vést k výpadkům nebo úplnému vyřazení těchto zařízení z provozu.

Nasávací jednotky VESDA-E tento problém zmírňují tím, že poskytují včasnější varování než jiné technologie detekce požáru - dokonce i v prostředí se zvýšeným prouděním vzduchu. Až 15krát vyšší citlivost a možnost použití více nasávacích otvorů činí z nasávacích jednotek VESDA-E nejvýkonnější řešení detekce požáru.

VESDA-E nabízí cílenou detekci 

Schopnost nasávacích jednotek VESDA-E rozlišovat mezi různými typy kouře a částicemi obsaženými ve vzduchu je velmi přínosná pro nasazení těchto jednotek v serverovnách či datacentrech, zejména pak těch nacházejících se ve velkých městech. Prostředí městských aglomerací či průmyslových areálů se může vyznačovat vyšší mírou znečištění ovzduší způsobovanou výfukovými plyny motorových vozidel, kouřem, prachem či sazemi.

Tyto znečišťující částice se mohou dostat i do toho nejsterilnějšího prostředí, ať už prostřednictvím vzduchotechniky, přes nakládací rampy nebo v důsledku pohybu zaměstnanců či hostů v příslušném objektu.

U většiny systémů detekce požáru takové podmínky vedou ke kompromisům mezi schopností včasného varování a zvýšeným rizikem nákladných falešných poplachů. V mnoha případech tak jediným použitelným řešením bývá snížení citlivosti detekce.

Díky inteligentní detekční technologii Flair™ a vyspělému algoritmu VESDA Analytics, jež jsou použity u nasávacích jednotek VESDA-E, mohou tyto jednotky zajistit cílenou detekci kouře bez obtěžujících falešných poplachů.

Technologie VESDA WireTrace™ umožňuje unikátně detekovat i pomalu se přehřívající kabely s PVC pláštěm, jež vyvíjejí jen malé množství částic v koncentraci blízké úrovni běžného znečištění ovzduší.

Technologie VESDA DustTrace™ umožňuje monitorování prachu v ovzduší a může tak varovat před zvýšenou koncentrací nečistot při chlazení různých zařízení okolním vzduchem nebo před závadou vzduchotechniky.

VESDA-E, lišta

Stále ve spojení

Jednotky VESDA-E nabízejí bezkonkurenční konektivitu zahrnující vestavěný webový server, podporu síťování VESDAnet a ethernetové, WiFi a USB rozhraní. Pro snadné monitorování těchto jednotek je k dispozici aplikace iVESDA pro mobilní zařízení s OS Android™ a iOS.

Technologie VESDA-E chrání vaše investice

Nasávací jednotky VESDA-E staví na více než 30 letech zkušeností značky VESDA s ochranou komunikačních a datových center. Jednotky VESDA již chrání významné budovy a technologické objekty po celém světě, což z této značky činí nesporného lídra ve velmi včasné detekci kouře nejen pro datová centra.

S pokrytím vyšším oproti jiným nasávacím jednotkám o min. 40 %, a to i v prostředí se zvýšeným prouděním vzduchu, představují jednotky VESDA-E značnou úsporu pořizovacích nákladů. Snadnější servis díky modulární koncepci jednotek umožňující výměnu jejích klíčových částí dále snižují provozní náklady systému detekce požáru.

Přínosem je i vyšší míra kompatibility jednotek VESDA-E se staršími jednotkami řady VESDA. Řada hardwarových modulů VESDA Stax umožňuje při instalaci i v budoucnu rozšířit možnosti jednotek VESDA-E a dále tak chránit vaši investici. Moduly VESDA Stax v současné době zahrnují zařízení pro automatické čištění nasávacího potrubí, napájecí zdroje či detektory vybraných plynů, mnohé další jsou nyní předmětem vývoje.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: ADI Global

Komentáře