Řešení vzdáleného dohledu prostředí se systémy HW group

Seznamte se s nabídkou řešení pro vzdálený dohled od české společnosti HW group, jejíž portfolio pokrývá všechny kroky od sběru dat pomocí čidel až po jejich zpracování a integraci do dalších platforem.

Řešení vzdáleného dohledu prostředí se systémy HW groupProduktové portfolio distribuční společnosti ADI doplňují, vedle technologií elektronického zabezpečení objektů, i systémy české společnosti HW group. Ta se ve svém vývoji a výrobě zaměřuje na řešení pro vzdálený dohled nejrůznějších parametrů prostředí pro oblasti IT, datových center nebo průmyslových aplikací.

Co konkrétně si pod tím představit? Zjednodušeně řečeno, měření, zpracování a přenos prakticky jakýchkoliv veličin, které jsou z hlediska provozu pro výše zmíněné oblasti (a samozřejmě i řadu dalších) klíčové. Což v praxi znamená hlídání teploty, vlhkosti, parametrů napájení nebo spotřeb energií, dále detekce úniku kapalin, měření intenzity osvětlení, rychlosti proudění vzduchu nebo třeba i jeho kvality. A nikoliv jen dvoustavově, např. nízká / vysoká teplota, ale spojitě – v celém pracovním rozsahu senzorů. Výčet všech měřitelných veličin, které můžete s prvky HW group zpracovávat a přenášet, by byl výrazně delší, protože k vyhodnocovacím jednotkám tohoto výrobce můžete přes převodníky rozhraní připojit prakticky libovolné senzory s napěťovým (0-60 V) nebo proudovým (0-20 mA) rozhraním, příp. komunikačními rozhraními jako jsou RS-485 nebo M-Bus.

Prvky HW group pokrývají všechny 4 oblasti řetězce zpracování veličin prostředí:

HW group čidla1) Měření / senzory. Pod hlavičkou HW group najdete teplotní čidla pro měření běžných i extrémních teplot, senzory vlhkosti, napěťové i proudové sondy nebo třeba unikátní nasákavý záplavový kabel, kterým můžete jednoduše detekovat únik kapalin kdekoliv v ploše, v níž je kabel natažen. Vše s rozhraním 1Wire, resp. 1Wire UNI, příp. RS485. A pro speciální požadavky na použití senzorů třetích stran máte k dispozici výše zmíněné převodníky z dalších průmyslových rozhraní.

HW group senzory2) Vyhodnocení / monitorovací jednotky. K nim připojíte požadovanou sadu senzorů a nastavíte, co mají zaznamenávat, jak mají vyhodnocovat nestandardní stavy, a hlavně jak o nich mají notifikovat obsluhu.

3) Přenos údajů (M2M). Podle typu zvolené jednotky máte na výběr ze škály komunikačních rozhraní a protokolů: přes LAN/WAN, WiFi nebo třeba datovým spojením přes GSM sítě můžete nechávat přenášet e-mailová upozornění, SNMP zprávy, příp. SNMP trapy, pokyny ke spínání lokálních nebo vzdálených reléových kontaktů i zajistit komunikaci některým z dlouhé řady protokolů (XML, Modbus, HTTP(S), HWg-Push, MQTT apod.) Pokud do své LAN zapojíte i SMS gateway stejného výrobce, můžete dostávat avíza o alarmových stavech z dohlížených systémů i pomocí SMS zpráv nebo prozvonění telefonů. A data o naměřených veličinách lze dokonce přenášet i přes NB-IoT sítě jednotkami, které mají bateriové napájení a obejdou se i několik let bez klasického externího napájecího zdroje.

4) Zpracování v SW / Integrace do SW třetích stran. Jednotky HW group jsou integrovány do řady softwarových řešení třetích stran (AlViS, Nagios, Zabbix, CapTemp, Icigna atd.) Pro integraci do jiných stávajících systémů ale můžete využít kterékoliv z dostupných komunikačních rozhraní, příp. připravené SDK sady a využívat tak svá současná řešení i pro dohled a ovládání IP senzorů HW group. Nebo – typicky pro menší aplikace – můžete sáhnout po již připraveném programu HWg-PDMS, který sběr dat, jejich ukládání, vizualizaci a příp. i další přeposílání řeší už rovnou v sobě jednoduchým a uživatelsky příjemným způsobem.

Jednotná správa přes SensDesk.com

SensDesk.comK poslední kategorii se dá přiřadit i cloudové řešení SensDesk.com. Ideální volba pro všechny aplikace, kde potřebujete mít přístup k měřeným údajům, grafům, okamžitým přehledům stavu dohlížených systémů pomocí dashboardů, e-mailové nebo SMSkové notifikaci apod. odkudkoliv, bez ohledu na zařízení, které máte právě po ruce, a bez nutnosti instalovat pro váš dohled na serverový počítač jakýkoliv specializovaný software.

A příklady praktického využití prvků a řešení HW group?

 • Dálkový dohled teplot, vlhkostí a úniku vody v serverových místnostech a datových sálech, s přenosem údajů přes LAN/WAN sítě do dohledového SW provozovatele.
 • Dálkový dohled parametrů napájení a teploty nad řadou technologických lokalit, s datovým přenosem přes GSM sítě, včetně možnosti lokálního i dálkového ovládání zařízení v místě (např. spínání vytápění / chlazení).
 • Monitoring teplot v lednicích pro uskladnění léčiv, s přenosem přes NB-IoT sítě, bez nutnosti napájení (baterie v NB-IoT jednotkách vydrží až několik let provozu) a s automatickým přenosem dat na cloudový portál SensDesk.com. Snadné generování legislativou vyžadovaných přehledů pro SÚKL o udržování teploty v požadovaných mezích při skladování léčiv.
 • Monitoring teplot a vlhkosti v chladicích vozech, s datovým přenosem přes GSM sítě a sběrem do cloudového portálu. Jednoduché generování přehledů a reportů, např. pro dokladování shody s požadavky HACCP standardů.
 • Dálkové sledování kvality ovzduší (teplota, vlhkost, atm. tlak, obsah těkavých organických látek / plynů) v učebnách, kancelářských nebo výrobních prostorách. S přenosem do dohledového SW nebo opět na cloudový portál SensDesk.com pro snadný přístup k údajům a centralizované správě notifikací.
 • Měření spotřeb energií (elektřina, voda, plyn) v pronajímaných objektech pomocí certifikovaných měřičů s M-Bus rozhraním a jednotek řady HWg-PWR, s automatizovaným posíláním pravidelných reportů o naměřených spotřebách jednotlivých nájemníků vlastníkovi nebo provozovateli budov.

Obrovskou předností řešení HW group je jednoduchost sestavení celého řetězce pro monitoring parametrů prostředí. Nemusíte být znalci komunikačních rozhraní a kabeláže, protože senzory k vyhodnocovacím jednotkám většinou připojíte jednoduchým nacvaknutím připravených konektorů. Nemusíte být programátoři – nastavení provedete i pomocí přehledného webového rozhraní z libovolného zařízení (ale i IT specialisté si najdou své díky SNMP a dalším komunikačním protokolům). A ani nemusíte zřizovat specializované dohledové centrum, protože o dění ve svých systémech budete mít přehled přes displej svého mobilního telefonu.

Dálkové ovládání zařízení a měření elektrických veličin profesionálními zásuvkami Netio

Vedle všech výše zmíněných systémových prvků od spol. HW group najdete v nabídce společnosti ADI i profesionální elektrické zásuvky a PDU od dalšího domácího výrobce – společnosti NETIO products. I když od jiného producenta, se systémy HW group sdílí myšlenky jednoduchého nasazení, flexibility v používání, a hlavně extrémně širokých možností integrace díky podpoře dlouhé řady komunikačních protokolů.

Netio

Pro menší instalace můžete využít zásuvky PowerCable (pro jedno ovládané zařízení) nebo PowerBOX pro až čtyři individuálně ovládaná zařízení, u některých typů i s přesným měřením elektrických veličin. Naopak u větších aplikací, v serverových nebo technologických místnostech oceníte provedení PowerPDU pro umístění do rozváděče (pro ovládání čtyř nebo osmi zařízení), příp. model PowerDIN pro instalaci na DIN lištu. Opět s možností přesného měření odběrových veličin.

PowerDINA co dělá ze zásuvek a PDU modulů NETIO profesionální produkty i pro náročné aplikace? Vedle kvality zpracování a širokého rozpětí provozních teplot je to např. spínání zátěže při průchodu proudu, resp. napětí (dle modelu zásuvky) nulou, čímž odpadá problém s postupným opalováním kontaktů a ztrátou spínací schopnosti po větším počtu spínacích cyklů.

Z dalších „profesionálních“ vlastností nelze opomenout automatické postupné zapínání jednotlivých napájených okruhů, aby se předešlo proudovým rázům, dále plánovač pro automatické časové zapínání a vypínání zásuvek nebo cloudovou službu NETIO Cloud, díky které budete mít přehled o všech ovládaných zásuvkách ze všech svých lokalit dostupný kdekoliv, z libovolného zařízení, a hlavně zabezpečeně.

V neposlední řadě pak nabízejí i hromadu zabudovaných integračních protokolů (SNMP, MQTT-flex, Modbus, JSON, XML, http(s) atd., s možností skriptování v Lua), díky nimž můžete své zásuvky ovládat z prakticky libovolné své aplikace. Výrobce ve spolupráci se svými partnery již zajistil integraci do systémů jako jsou AlViS, Control 4, Crestron, Loxone, Elan, Savant, Neets, Domoticz a řadou dalších.

Ale ani uživatelé bez těchto systémů nebo znalosti protokolů, příp. potřeb pro rozsáhlé integrace nepřijdou zkrátka – zásuvky nabízejí jednoduše použitelnou cestu konfigurace přes své webové rozhraní pomocí webového prohlížeče nebo i možnost jednoduchého ovládání pomocí mobilní aplikace.

A jaké jsou možnosti praktických aplikací u zásuvek NETIO? Tak například:

 • Dálkové restarty technologií (routery, kamery, kiosky apod.), společně s dálkovým sledováním odběrových parametrů. Navíc s možností automatického restartu napájení zařízení při ztrátě síťové konektivity na něj (funkce WatchDog).
 • Zapínání a vypínání AV technologií v konferenčních místnostech nebo kinosálech pro úsporu energií.
 • Dálkové spínání světel v muzeích, restauracích nebo obchodech. (A klidně si pomocí integrací a/nebo skriptování vytvořte vlastní vazby na další systémy nebo podmínky v objektu).
 • Dálkové ovládání záložní klimatizace v serverových místnostech při nedostatečně výkonné hlavní klimatizaci, opět s možností jednoduché integrace s vašimi současnými řešeními.
 • Ovládání Digital Signage zařízení v komerčních a administrativních budovách.

Spolehlivost a flexibilitu v použití zásuvek NETIO ocení jak zákazníci z rezidenčních, tak i komerčních nebo průmyslových sektorů. Stejně jako tak již učinila dlouhá řada současných uživatelů těchto technologií, k nimž patří např. společnosti Deutsche Telekom, Ericsson, Škoda Auto, Ahold, BBC, SAAB, McDonald`s, Astra Zeneca a mnoho dalších.

Zdroje a obrázky: HW group s.r.o. a NETIO products a.s.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: ADI Global

Komentáře