PLC v bezpečnostních a IoT aplikacích

Seznamte se s příklady využití PLC systému IPLOG v konkrétních nasazeních, od automatizace logistických procesů až po ochranu objektů.

PLC v bezpečnostních a IoT aplikacíchPLC, celým názvem „Programmable Logic Controller“, si již od doby vzniku v počátku 60. let minulého století většinou spojujeme s automatizačními systémy. Původně pouze nahradily zastaralé reléové systémy. Později ovšem jejich narůstající výpočetní výkon umožnil rozšíření PLC do řady oblastí, včetně bezpečnostních a IoT systémů. Průkopníkem v této oblasti je náš PLC systém IPLOG, o němž je tento příspěvek.

Síla IPLOG systému mj. tkví v konfiguračním softwaru (IDE), kde si každý uživatel může připravit požadovaný program, odladit ho a nahrát do PLC bez nutnosti hlouběji ovládat programátorské dovednosti. To je dáno zejména tím, že:

  • IDE oproti konkurenčním řešením se standardními knihovnami obsahuje i naši vlastní knihovnu s celou řadou pokročilých funkcí,
  • nabízí podporu grafického programování.

Na obrázku níže například zákazník s použitím pouhých několika funkčních bloků vytvořil program pro čtení čárových kódů čtečkou Keyence a jejich ukládání do metadat záznamu kamery Mobotix.

ADI ilustrák

Pro ilustraci uvádím několik dalších příkladů z praxe:

Ochrana venkovních objektů

Jedním druhem aplikací, kde se IPLOG ukázal jako účinné a zároveň jednoduché řešení, je ochrana venkovních objektů. Zde IPLOGy nejčastěji zajišťují automatické natáčení PTZ kamer v případě poplachu na perimetru. Pro tyto aplikace jsme implementovali komunikační protokoly perimetrických systémů V-Alert a Absolut PRO, ovládání analogových kamer přes Pelco P a D a ovládání IP CCTV kamer protokolem Onvif. Zákazník se tím pádem nemusí zdržovat implementací jednotlivých protokolů a pouze v grafickém prostředí IDE použije připravené funkční bloky. I proto můžeme říct, že si výsledný program v podstatě nakreslí i odladí, aniž by musel ovládat pokročilé programátorské dovednosti.

ADI ilustrák

Zpracování Onvif eventů

Trochu z jiné oblasti je zpracování Onvif eventů generovaných analytickými aplikacemi v kamerách, které našlo uplatnění například v objektech kritické infrastruktury. IPLOGy přijímají eventy z detekce pohybu, teploty, detekce zakrytí, počítání osob a podle typu aplikace ovládají světla, předávají poplachy do PZTS, odesílají SMS apod.

ADI ilustrák

Automatizace logistických procesů

V úvodu jsem zmínil program s funkčním blokem pro SMART rozhraní kamer Mobotix a blokem pro čtečku Keyence. Ten našel uplatnění zejména v logistických operacích při trasování zboží a RMA procesech.

ADI ilustrák

Řízení vjezdu do průmyslového objektu

Opakovaně jsme se podíleli na návrhu řešení, kde PLC IPLOG zabezpečuje bezproblémový vjezd / výjezd do logistického centra, nemocnice, průmyslového areálu apod. IPLOG pomocí indukčních smyček ověřuje přítomnost vozidel a pomoci semaforů umožňuje průjezd ve stanoveném pořadí, funguje jako vituální wiegand čtečka SPZ apod.

ADI ilustrák

Ozvučení objektu sociální péče

Na závěr bych ještě zmínil praktickou zkušenost s ozvučením objektu, kde IPLOG pomohl pohybově limitovaným klientům hospicu s poslechem radiového vysílání. Klientům umožnil přímo z jejich lůžek ovládat audio systém AXIS distribuující rozhlasové vysílání. Za nápadem stojí invence pracovníků slovenského ADI. V této aplikaci jsme z naší knihovny využili funkční bloky HTTP, které umožnily vytvořit jednoduché HMI vyhovující potřebám uživatelů.

ADI ilustrák

Nízkoenergetické chytré domy

IPLOG funguje jako nadstavba, která řídí chování fotovoltaického systému a umožňuje jeho vzdálený monitoring. Cílem FVE systému je zpravidla pokrytí co největší části spotřeby odběrného místa a ukládání přebytků do bateriového uložiště. V optimálním případě funguje systém zcela nezávisle na externích zdrojích energie jako tzv. OFF-GRID systém.

ADI ilustrák

 

Uvedené příklady vyjadřují pouze zlomek možností našich PLC IPLOG. Další dostupné nástroje jsou uvedeny v tabulce níže a na našich webových stránkách www.metel.eu.

Automatizace

Bezpečnostní systémy

IT nástroje

IEC 61131-3 jazyky
IL, ST, LD, FBD


Podpora protokolů:
Modbus, Dali, 1-Wire, LoRa, RS232, RS485, KNX, BACnet, Wiegand…

 

Podporované I/O:
AI, DI, BI, AO, DO, BO

FVE systémy
Socomec, Sermatec, Sinexell, RCT Power, Pylontech, IvyBattery, GoodWe, SolarEdge, Fronius

Tx/Rx SMS,
Připojení PIR čidel

Příjem TCP Eventů,
Odesílání HTTP příkazů Odesílání Emailů

Pluginy pro: Axis, Mobotix, Geutebruck, Pelco, V-Alert, Absolute PRO, Onvif, Keyence, SAFR

SSH konzole

MySQL databáze

Bash skripty

Apache server (www)

SNMP
OpenVPN

Radius server

Vizualizace Grafana

Firewall Nftables

IPWatchdog

iOS/Android aplikace

DHCP server

 


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: ADI Global

Komentáře