Možnosti řízení přístupu do sítě - NAC

Připravili jsme si pro Vás porovnání vybraných vlastností dvou řešení bezpečnosti přístupu do sítě. Zařízení Netshield a řešení AddNet od společnosti Novicom mají mnoho společného, ovšem cílí na zákazníky rozdílných požadavků a náročnosti a mohou se navzájem doplňovat.

Možnosti řízení přístupu do sítě - NACAddNet exceluje tam, kde je hlavním požadavkem DDI, Netshield nabízí okamžitou blokaci zařízení v síti při detekci Ransomware, Malware, nebo Phisingu.

Řízení přístupu do sítě je v případě AddNetu postaveno na 802.1x standartu, oproti technologii Netshield, který řízení přístupu do sítě řeší pomocí 2. síťové vrstvy a bez nutnosti instalace suplikantů/agentů.

Ochrana proti Ransomware je v podání technologie Netshield řešena karanténou koncového bodu, která předchází nákaze. Rychlost reakce se pohybuje okolo 40ms přerušením komunikace dříve, než dojde k rozšíření škodlivého software nebo úniku dat.

Obě řešení jsou schopné propojení se systémy SIEM, Netshield navíc dokáže zablokovat nechtěné zařízení v síti i bez integrace s Ethernet přepínači a získat tak čas pro operátory na řešení bezpečnostní hrozby, nebo operačních problémů.

K většině úspěšných útoků dochází na základě známé zranitelnosti. Netshield kontinuálně prověřuje všechna zařízení v síti na známé zranitelnosti a pomocí reportu jasně vidíme, kde jsou největší slabiny a na co se zaměřit.

V neposlední řadě můžete vnímat rozdíly v rychlosti nasazení a implementaci, která je u technologie Netshield v řádu hodin s porovnáním dnů u technologie AddNet.

Obě řešení jsou výkonným nástroji pro řízení přístupu do sítě, každé navíc přidává další vlastnosti. Výběr správného řešení záleží na konkrétních požadavcích a možnostech zákazníka vycházejících z analýzy sítě se kterou vám rádi pomůžeme.

 

Více, vč. souhrné tabulky, najdete na datacom.cz


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: VUMS Datacom

Komentáře