Mk I - SW konektor z řady DC Product Family

Společnost VUMS DataCom představuje nový produkt Mk I z řady DC Product Family.

Mk I - SW konektor z řady DC Product FamilyJedná se o softwarový konektor, jež blokuje nežádoucí a nebezpečná zařízení v síti. Naslouchá výstupům detektoru síťových anomálií Flowmon ADS a při zaznamenání nadefinované bezpečnostní hrozby předá IP adresu označeného zařízení do technologie NetSHIELD.

Ta v řádu desítek milisekund účinně zařízení zablokuje. Bez dalšího zásahu administrátora takovéto zablokované zařízení již nemůže po dané síti komunikovat.
Konektor zásadně rozšiřuje funkci Flowmon ADS z informativní o aktivní mitigaci propojením s blokačním mechanismem zařízení pro řízení přístupu do sítě NetSHIELD.

DC Product Family - řada produktů společnosti VUMS DataCom, která využívá dlouholetých znalostí trhu a nabízí partnerům a zákazníkům námi speciálně navržená řešení s přidanou hodnotou v podobě znalostní báze a technické podpory.

Pro tento nový produkt hledáme partnera, s kterým bychom mohli spolupracovat na případové studii.  Získáte tak reálné zkušenosti se SW konektorem přímo v síti vašich zákazníků, kteří mají instalován Flowmon ADS a nebo technologii NetSHIELD, případně se je chystají nasadit.

Vy jako partner realizující případovou studii budete mít možnost se prezentovat v mezinárodním měřítku prostřednictvím českých a zahraničních kanálů výrobců. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro bližší informace na www.datacom.cz.


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: VUMS Datacom

Komentáře