Miliony lékařských záznamů po celém světě v ohrožení

Společnost Greenbone Networks varuje před známou zranitelností.

Miliony lékařských záznamů po celém světě v ohroženíOdborníci varují před nedostatečným zabezpečením osobních údajů pacientů. Software, který lékaři využívají ve své profesi, byl programován pouze s ohledem na zabezpečení koncového zařízení. V průběhu let ovšem množství dat rostlo a spolu s nutností přístupu k internetu byla odpovědnost za zabezpečení přenesena na správce sítí, kteří předpokládali, že tyto systémy jsou zabezpečeny.

Problém ochrany soukromí nastal přechodem z analogové na digitální technologii. Dávno pryč jsou dny, kdy se na fluorescenčních štítech zobrazovaly rentgenové paprsky. Dnes lze snímky okamžitě nahrávat na servery, odkud jsou dostupné pomocí internetového připojení lékařům ve vzdálených ordinacích.

Německá společnost Greenbone Networks nedávno identifikovala problémy v nejméně 52 zemích napříč kontinenty. Dirk Schrader (CMO, Greenbone) sdílel svůj výzkum s televizní stanicí Bayerischer Rundfunk poté, co zjistil alarmující skutečnost – zdravotní záznamy některých pacientů jsou ohroženy díky nedostatečnému zabezpečení. Prozatím bylo zjištěno, že na 5 serverech v Německu a 187 v USA jsou záznamy volně přístupné bez hesla či jiné ochrany a tato čísla nemusí být konečná. Předmětem šetření je rovněž to, kterým poskytovatelům zdravotní péče patřily uniklé údaje.

Na napadených serverech byl provozován zastaralý operační systém se známými bezpečnostními zranitelnostmi. Dirk Schrader uvedl, že jsou k dispozici online data z více než 13,7 milionu lékařských testů v USA, a to včetně více než 400 000, z nichž lze stahovat rentgenové snímky a další obrázky.

„U systémů, které jsem prozkoumal, jsem nabyl dojmu, že v případě pochybností bych byl schopen dostat se k záznamům stejně, ne-li dříve než samotný lékař. Hovoříme o přístupu v téměř reálném čase."

-Dirk Schrader, CISM Greenbone

Přestože neexistuje žádný důkaz, že by data pacientů byla zkopírována z napadených serverů a zveřejněna jinde, důsledky neautorizovaného přístupu k těmto informacím by mohly být zničující. Lékařské záznamy jsou jednou z nejdůležitějších oblastí ochrany soukromí, na kterou bychom se měli soustředit. Jde o velmi citlivé údaje, jejichž zneužití by mohlo mít dalekosáhlé důsledky.

Více na datacom.cz


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: VUMS Datacom

Komentáře