IBM Power - výhodná platforma pro SAP Hana

Mnoho zákazníků SAP je nyní před přechodem na řešení SAP HANA a spolu s tím stojí před volbou nové HW platformy na několik budoucích let. Společnost Avnet, ve spolupráci se společnostmi IBM a SAP, uspořádala ve středu 23. března 2016 v Konferenčním centru U Hájků workshop věnovaný výhodám provozu aplikací SAP HANA na IBM Power systems (HoP).

IBM Power - výhodná platforma pro SAP HanaÚspěšné akce se zúčastnilo více než 40 účastníků z řad koncových uživatelů i obchodních partnerů, kteří svými dotazy během prezentací projevovali  o problematiku aktivní zájem. 

V úvodu setkání byli účastníci seznámeni se současným stavem i budoucností Power platformy u IBM a aktuální nabídkou serverů s procesory Power8, včetně levných LC modelů  od OpenPower komunity, v prezentaci zástupce IBM STG Martina Buška. Hlavním cílem akce bylo dokázat, že celá současná nabídka Scale out a Enterprise IBM serverů s procesorem Power8 je výhodná a v současnosti SAPem plně certifikováná TDI platforma, vhodná na přechod BW SAP pod SAP HANA, ale hlavně velice vhodná platforma na nové prezentované řešení SAP S/4HANA, jak uvedl pan Dušan Kachaňák ze SAPu .  

Společnost IDC  ve své studii jednoznačně doporučuje servery Power8 pro SAP HANA,  a to jak stávajicím IBM Power systems zákazníkům, tak standardním uživatelům SAP HANA provozujicím aplikaci doposud na Intel platform, uvedl ve své prezentaci Radim Kalina z Avnetu. Loni na trhu velice úspěšné servery  Power8  přináší pro SAP HANA nejvyšší  výkon core i propustnost I/O subsystému,  unikátní růst výkonu serveru za provozu pomocí On demand (aktivace RAM nebo core) a integrované nadstandardní prvky vysoké dostupnosti, vyzdvihl ve své prezentaci Michael Souček, IBM IT architect.

Za bezkonkurenční výhodu platformy IBM Power systems je označena unikátní virtualizace PowerVM. Ta dokáže virtualizovat server s procesorem Power8  tak, že je možné reálně provozovat na operačním systému SUSE Linux až čtyři instance provozní databáze SAP HANA na jednom fyzickém serveru a současně dává možnost "běžet" na stejném serveru virtuální servery pro SAP test a vývoj, i jiné aplikace pod operačními systémy AIX, RedHat, Ubuntu nebo IBMi. Takto lze dosáhnou až 80% utilizace serveru, zdůraznil ve své prezentaci IT architekt Milan Král z IBM, který se také zaměřil na pravidla návrhu (certifikovaný sizing) IBM serverů pro SAP HANA v modelu TDI.

Dopolední část pokračovala před obědem přednáškami věnovanými dalším produktům z portfolia IBM, které jsou vhodné pro zákazníky provozující SAP. Nejprve byla představena rodina aplikací IBM Spectrum storage s detailním zaměřením na zálohování SAP pomocí IBM Spectrum Protect, a poté se  posluchači dozvěděli o nabídce IBM TSS servisu na  podporu nejen HW IBM,  ale také zařízení Cisco, EMC a jiných HW platforem pod jedním IBM servisním kontraktem.

Odpolední část byla věnována zejména zkušenostem z praxe. Účastníci viděli prezentaci Jiřího Janáka ze SAPu o metodách přechodu ze SAP na SAP S/4HANA a na závěr se dozvěděli od Radka Špimra z IBM o možnostech testování SAP HANA databází na IBM Power8 platformě s podporou lokálních zaměstnanců IBM.

Pokud jste se akce nemohli zúčastnit, aktuálně připravujete přechod na řešení SAP HANA a zároveň stojíte před volbou nové HW platformy, obraťte se na našeho odborníka z IBM divize na emailové adrese: radim.kalina@avnet.com


Redakce nenese zodpovědnost za správnost a platnost uvedeného textu. Obsah vkládají distributoři a výrobci.
Úvodní foto: Avnt

Komentáře