Video jako obchodní příležitost

V rámci desáté jubilejní konference Cisco Expo 2009 provedli zástupci pořadatele nereprezentativní průzkum mezi IT profesionály největších českých firem, kterého se zúčastnilo přes 800 respondentů. Jaký je mezi českými IT profesionály zájem o video a k čemu ho využívají?Podle Cisca je trend jasný. Video zanemená příležitost pro odavatele hardwaru, softwaru i služeb (Foto: Pixmac)Podle průzkumu společnosti Cisco využívá video v práci 38 % dotázaných IT profesionálů největších českých firem. Okolo 43 % z nich ho používá k video hovorům s kolegy prostřednictvím webové kamery u PC nebo notebooku, 32 % pravidelně používá videokonference, 12 % dostává video vzkazy od vedení společnosti a 4 % používají vlastní firemní televizi. Co se týká využívání videa v soukromí, téměř polovina respondentů plánuje v budoucnu častěji používat video hovorů také s rodinou a přáteli.

„Díky větší dostupnosti širokopásmových sítí se stává video komunikace stále populárnější jak ve firemní, tak i soukromé komunikaci. Podle odhadů naší společnosti se v příštím desetiletí stane video převládající formou provozu na IP sítích. Virtuální jednání využívající video komunikaci, jako například Cisco TelePresence, pomáhají budovat lepší vztahy mezi vzdálenými zaměstnanci a partnery než například telefonování nebo hlasové konferenční hovory. TelePresence je také velmi efektivním nástrojem pro komunikaci se zákaznickými skupinami při zjišťování jejich potřeb a zpětné vazby k výrobcům a poskytovatelům služeb. Videokomunikace rovněž pomáhá snižovat riziko kulturních a osobních střetů," komentoval oznámení výsledků průzkumu Alexander Winkler, generální ředitel společnosti Cisco Systems Česká republika.

Téměř čtvrtina respondentů sleduje denně video na internetu, další čtvrtina pak přibližně jednou týdně. Okolo 44 % dotázaných uvedlo, že video po internetu sledují alespoň občas a jen 6 % nesleduje video po internetu vůbec.

Co je zajímá?

Nejvíce dotázaných, 42 %, se při sledování videa na internetu zajímá o zpravodajství. Přibližně 21 % sleduje filmy, 15 % hudební videoklipy a 3 % rodinná videa. Ačkoli však většina respondentů video na internetu pravidelně sleduje, jen málokdo z nich se také aktivně na umisťování videí podílí. Někdy ve svém životě umístilo na web video zatím jen necelých 20 % respondentů.

Průzkum také ukázal, že do domácností začínají častěji pronikat takzvané balíčky služeb operátorů, které kombinují až tři služby najednou. Například 14 % respondentů uvedlo, že využívá balíčku 3 v jednom, který kombinuje telefon, internet a televizi. Dalších 22 % uvedlo, že využívá buď kombinaci telefonu a internetu, nebo internetu a televize, případně telefonu a televize. Pět procent dotázaných si obdobné služby plánuje pořídit, až u nich budou dostupné.

Internet pro video chaty nebo video hovory s rodinou a přáteli používá 38 % dotázaných, 42 % však uvedlo, že do budoucna lze služeb video hovorů k těmto účelům využívat nově nebo častěji. Okolo 35 respondentů plánuje instalovat webové kamery k bezpečnostní video kontrole svých domovů.

Přibližně 13 % dotázaných vyjádřilo zájem používat video hovory pro komunikaci s call centrem, poradci nebo odborníky od poskytovatelů telekomunikačních, bankovních, pojistných či jiných služeb. Téměř 10 % by také rádo využívalo v prostředí svého domova řešení TelePresence, pokud by měli tu možnost.Komentáře