Tržby Telefónicy se za prvních devět měsíců roku 2011 snížily o 7,8 %

Telefónica Czech Republic oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až září a třetí čtvrtletí 2011 včetně výsledků dceřiných společností Telefónica Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších.

Tržby Telefónicy se za prvních devět měsíců roku 2011 snížily o 7,8 %Telefónica zveřejnila výsledky za první tři čtvrtletí 2011 Foto: © Tomislav - Fotolia.comCelkové konsolidované výnosy z podnikání společnosti Telefónica Czech Republic se v prvních devíti měsících roku 2011 snížily meziročně o 6,3 % na 38 977 mil. Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí se pokles zpomalil na -5,4 % a tržby dosáhly 13 079 mil. Kč.

Za nižším poklesem konsolidovaných výnosů ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími dvěma stojí podle prohlášení společnosti zlepšení ve vývoji spotřeby rezidentních zákazníků mobilních služeb a nižší pokles ICT služeb.

Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 7,8 % na 16 836 mil. Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí se pokles zpomalil na -7,5% a výnosy dosáhly výše 5 536 mil. Kč.

Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice poklesly ve stejných obdobích meziročně o 8,9 % a 7,2 % na 19 545 mil. Kč a 6 620 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu nižších mobilních terminačních poplatků by pokles dosáhl 3,6% ve třetím čtvrtletí, méně než 7,0% pokles ve druhém a 5,0% pokles v první čtvrtletí 2011.

Naproti tomu výnosy na Slovensku rostly nadále významným tempem, když za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhl meziroční nárůst 43,5 % na 113,2 mil. eur (ve třetím čtvrtletí o 33,3 % na 40,1 mil. eur).

S tržbami klesal i zisk

Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) upravený pro účely odhadu klesl v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 6,1 % na 16 815 mil. Kč, zatímco ve třetím čtvrtletí se snížil o 4,8 % na 5 970 mil. Kč.

Srovnatelná OIBDA marže za prvních devět měsíců roku 2011 dosáhla 43 % a zůstala tak na úrovni stejného období roku 2010, zatímco ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 0,2 p.b. na 45,6 %.

Celkový konsolidovaný provozní zisk OIBDA činil v prvních devíti měsících roku 2011 15 949 mil. Kč, meziročně o 26,2 % méně, zatímco ve třetím čtvrtletí to bylo 5 675 mil. Kč.

Skutečný zisk nižší o 63 %

Konsolidovaný čistý zisk (po očištění vlivu zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv na provozní zisk OIBDA, odpisy a daň z příjmů v roce 2010 a 2011) poklesl v prvních devíti měsících roku 2011 meziročně o 10, 8 % a o 9,7 % ve třetím čtvrtletí. Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, které nebyl plně kompenzován nižšími odpisy, finančními náklady a nižší daní.

Skutečný konsolidovaný zisk dosáhl výše 2 205 mil. Kč v třetím čtvrtletí a 5 816 mil. Kč v prvních devíti měsících roku 2011, což představuje meziroční pokles o 63,3 %, respektive o 43,9 %, zejména kvůli výše uvedenému vlivu ztráty ze snížení hodnoty aktiv.

Zdroj: Telefónica Czech Republic
Foto: © Tomislav - Fotolia.com
Úvodní foto: Foto: © Tomislav - Fotolia.com

Komentáře