Servodata je s miliardovým obratem za rok 2010 spokojena

Servodata, distributor řešení podnikové ICT infrastruktury, oznámil konsolidované výnosy a tržby za rok 2010. Jak si společnost vedla a jak hodnotí rok generální ředitel Rostislav Jirkal?Skupina Servodata, včetně dceřiných společností Servodata Bratislava a DataScript, dosáhla v roce 2010 celkových výnosů 1,01 miliardy KčSkupina Servodata, včetně dceřiných společností Servodata Bratislava a DataScript, dosáhla v roce 2010 celkových výnosů 1,01 miliardy Kč. Tržby za prodej zboží a služeb činily 983 milionů Kč. Celkově tak skupina Servodata Zisk Servodat je po zdanění 15 milionů Kč.

V prvním čtvrtletí 2010 Servodata ukončila po dohodě se společností Avnet distribuci produktů HP. Zpětně to Servodata hodnotí jako správné rozhodnutí. Svou pozici si nyní udržuje prodejem licenčních programů Microsoft a v oblasti podnikové infrastruktury prodejem řešení společnosti EMC. Ve sféře open-source řešení distributor nabízí služby společnosti Red Hat.

V průběhu roku 2010 Servodata rozšířila nabídku autorizovaných školení svého tréninkového centra DataScript, které se stalo autorizovaným školícím partnerem společností Microsoft, Oracle a Symantec (Symantec Authorized Education Delivery Partner).

Dvě otázky pro generálního ředitele

Splnily výsledky Servodata za loňský rok očekávání?

Rostislav Jirkal, generální ředitel skupiny ServodataRostislav Jirkal: Pro loňský rok jsem predikoval křehký růst a opatrný návrat k normálu. Tento předpoklad se z mého pohledu také splnil. První tři čtvrtletí roku 2010 jsme dosahovali naplánovaných výkonů vždy v úrovni kolem sta procent, s odchylkami v řádu jednotek procent dolů či nahoru.

Jak hodnotíte vývoj distribučního trhu v roce 2010?

Rostislav Jirkal: Z trhu bylo jednoznačně cítit oživení poptávky, ovšem velmi pozvolné. Závěr roku patřil již tradičně k nejsilnějším obdobím a zřetelně potvrdil, že se trh opět vrátil k téměř normálnímu fungování.

Normální v daném slova smyslu však neznamená návrat do roku 2007. Nároky klientů ve smyslu kvality navrhovaných řešení a zejména požadavky, co se týče prokazatelných a kvantifikovatelných přínosů jsou posunuty o několik pater výše. Požadovaná návratnost investic do IT se posunula z řádu let do řádu čtvrtletí. Na druhou stranu pokud klientovi nabídneme řešení, které tyto přínosy vykazuje, je naše nabídka vítána.

Zdroj: Servodata, ChannelWorldKomentáře