Průzkum: Cena webového hostingu nehraje zásadní roli při výběru služby

Podle průzkumu sdružení CZ.NIC a společnosti ONEbit hosting pro české firmy ani koncové uživatele není cena rozhodujícím faktorem při výběru webhostingu. Co firmy a uživatelé upřednostňují před cenovou nabídkou?

Průzkum: Cena webového hostingu nehraje zásadní roli při výběru službyPrůzkum: cena webového hostingu nehraje zásadní roli při výběru službyPodle společného průzkumu sdružení CZ.NIC a společnosti ONEbit hosting nehraje cena při výběru dodavatele webového hostingu zásadní roli.

V rámci průzkumu bylo osloveno 1 500 respondentů z řad firem i domácností. Ani v jedné skupině se cena nedostala mezi pět hlavních kritérií majících vliv na výběr dodavatele webhostingových služeb.

Průzkum zjistil, že firemní zákazníci kladou největší důraz na dostupnost služeb. To není překvapivé, protože každý jejich výpadek a tím pádem nefunkční webová prezentace může znamenat značné komplikace, zhoršení reputace, případně ušlý zisk.

Mezi tucet důležitých faktorů pro výběr poskytovatele webového hostingu u firem dále patří v tomto pořadí kvalita služeb, technická podpora, péče o zákazníky, rozsah služeb, reference, cena, pravidelné zálohování, tradice, image společnosti poskytující služby, ocenění od uživatelů a nakonec počet klientů.

Zákazníci z řad domácností resp. koncoví uživatelé, pro někoho možná překvapivě, mají podobné priority jako firmní zákazníci. Podle zmiňovaného průzkumu za nejdůležitější považují kvalitu poskytovaných služeb a jejich dostupnost. Více ale dají na reference, které jsou pro respondenty z řad koncových uživatelů třetím nejdůležitějším faktorem.

Následuje technická podpora, péče o zákazníky, rozsah poskytovaných služeb, cena, pravidelné zálohování, ocenění od uživatelů, image společnosti poskytující služby a její tradice a nakonec počet klientů.

Cena a počet klientů nejsou nejdůležitější

Obě skupiny zákazníků mezi pěti nejdůležitějšími kritérii při výběru webhostingových služeb v průzkumu neuvádějí cenu. U firem i domácností skončila až na sedmém místě.

To můžeme přisuzovat rostoucí gramotnosti českých uživatelů, pro které není cena prioritním faktorem, protože vědí, že zdánlivě nízká cena může skrývat mnohá rizika,“ přemítá společnost ONEbit hosting ve zprávě pro média.

Dalším důvodem muže být fakt, že služby webového hostingu šly v posledních letech s cenou výrazně dolů a cenové rozdíly už nejsou tak podstatné. „Měsíční úspora v řádu desítek korun je zanedbatelná v porovnání s případnými náklady spojenými s nedostupností internetových stránek či s obnovou ztracených dat,“ dodává společnost ONEbit hosting.

Na posledním místě mezi dvanácti nejdůležitějšími kritérii při výběru poskytovatele webového hostingu u obou skupin zákazníků skončil počet jeho dosavadních klientů. Firemní i domácí zákazníci více dají na reference a ocenění od ostatních klientů daného poskytovatele. To je dobrá zpráva pro nové hráče na trhu, kteří se nemohou chlubit vysokým počtem klientů jako zaběhlí poskytovatelé.

Zákazníci se obávají problémů při přechodu za lepším

Z průzkumu také vyplynulo, že více než polovina respondentů provozuje webové stránky současně u více poskytovatelů, i když nejsou ve všech případech spokojeni s úrovní poskytovaných služeb. S přesunem webové prezentace k jinému poskytovateli nejčastěji váhají kvůli obavám z komplikací, které mohou nastat při migraci.

Zde je pro poskytovatele webového hostingu prostor uživatelům pomoci překonat obavy například možností vyzkoušet si poskytované služby nezávazně ještě před samotnou migrací, případně nabídnout individuální pomoc při přesunu konkrétní prezentace anebo alespoň připravit různé návody a tutoriály, které klientům tento proces co nejvíce usnadní.

Průzkum probíhal na přelomu letošního května a června na nereprezentativním vzorku náhodně vybraných více než 1 500 respondentů.  Prováděla jej společnost ONEbit hosting, která se sama věnuje poskytování služeb webového hostingu a registraci domén, ve spolupráci se sdružením CZ.NIC, jehož hlavní úlohou je správa české národní top-level domény .cz.

 


Obr. č.1: Nejdůležitější faktory pro domácnosti a firmy při výběru webového hostingu podle průzkumu sdružení CZ.NIC a společnosti ONEbit hosting (zdroj: ONEbit hosting)

 

Kritérie při výběru poskytovatele webového hostingu

 


Zdroj: ONEbit hosting
Úvodní foto: © petrafler - Fotolia.com

Komentáře