Pozvánka na konferenci Fórum eTime 2009

Vydavatelství IDG zve všechny své čtenáře na konferenci eTime, která se letos koná dne 12. 5. 2009 od 9 hodin v kongresovém sále hotelu Diplomat, Evropská, Praha 6. Jejím motem je tentokrát slogan „E jako efektivita“. Co vás čeká a jak se registrovat?Odborné přednášky na konferenci eTime vám poskyntou vhled do problematiky ICT ve veřejné správěNa téma efektivity budou probíhat také přednášky ve třech hlavních tematických blocích:

Efektivní ICT - technologie a služby
Efektivní veřejná správa
Efektivní podnikání, řízení a marketing.


Program, profily přednášejících a registrační formulář najdete zde:
http://eventworld.cz/etime.php

Z obsahu vybíráme:

Jak pokročilo zavedení e-governmentu v České republice, s jakými problémy, úskalími a slabinami se projekt potýká, které části projektu byly již spuštěny a s jakými výsledky? Jak se naplnily vize informační společnosti roku 2008, co se povedlo a jaké jsou očekávané kroky v nejbližší době, v roce letošním a příštím? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět ve své přednášce Ondřej Felix, hlavní architekt e-governmentu Ministerstva vnitra ČR.

Otázky současné ekonomické situace, zda je kapitalismus na rozcestí a  jestli jsou politici viníci finanční a hospodářské krize nebo spasitelé před jejich dopady, rozebere ve své přednášce Miroslav Ševčík, makroekonom, vysokoškolský pedagog a ředitel Liberálního institutu.

Český trh IT v kontextu aktuálního vývoje představí Pavel Roland, Senior Analyst, Systems & Vertical Markets, IDC CEMA. V dnešní době jsou informační technologie již integrální součástí všech odvětví národního hospodářsví. Avšak probíhající globální krize a zhoršující se ekonomická výkonnost se zcela jistě projeví i na velikosti výdajů na IT. Ty sice v České republice v absolutním měřítku nepoklesnou pod úroveň roku 2008, ale tempo jejich růstu rozhodně ano. V této prezentaci IDC srovnává vývoj trhu IT v České republice a sousedních státech, analyzuje hlavní trendy podle jednotlivých technologií, jakož i trendy a odlišnosti ve struktuře výdajů na IT z pohledu ruzných odvětví ekonomiky.Komentáře