PMR: Finanční krize? Příležitosti pro IT outsourcing porostou i v Česku

Výzkumná a konzultační společnost PMR zveřejnila zprávu o odhadu investic do IT outsourcingu v našem regionu. Jaký růst lze očekávat? Jedná se o příležitost také pro váš byznys?Během několika posledních měsíců byla makroekonomická předpověď pro region střední a východní Evropy značně pozměněna. Globální ekonomické zpomalení bude mít v našem regionu za následek nižší růst HDP, což ovlivní také IT trh. Podle PMR to v dalších dvou letech podtrhne význam outsourcingu.

 Firemní sektor již na situaci reagoval a plánuje úspory na IT službách. Společnosti se povětšinou zdržují nových projektů, nebo se rozhodnou pro realizaci pouze základních funkčních prvků. Výsledkem toho budou rekordně nízké příjmy z dodávek technologií, tvrdí analytici.

 „Na druhou stranu, podniky, zejména ty velké, utrácejí značné množství svého IT rozpočtu za údržbu a upgrade svých současných IT systémů, jež jsou v mnoha případech klíčovým prvkem pro jejich operace. Některé IT projekty navíc představují dlouhodobé investice, upuštění od nich by mohlo vést k mimořádným nákladům a ohrozit konkurenceschopnost v dlouhodobém horizontu. A tak, zatímco firmy nejsou schopny kompletně pozastavit podporu svých IT systémů, musí snižovat náklady tím, že pro určité úkoly a projekty budou využívat outsourcing," píše se ve zprávě PMR.

Níže uvádíme graf odhadu vývoje investic do outsourcingu, který PMR poskytla.

Hodnota (mld. eur) a míra růstu (v %) trhu s IT outsourcingem ve střední a východní Evropě za léta 2007-2010*
Hodnota (mld. eur) a míra růstu (v %) trhu s IT outsourcingem ve střední a východní Evropě v letech 2007-2010

*Bylo pracováno s 8 státy střední a východní Evropy: Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina. 
e - Odhad
f - Předpověďˇ
Zdroj: Zpráva: "IT outsourcing in Central and Eastern Europe 2009. Countries' attractiveness and development forecast", publikace  PMR, divize PMR, 2009

Hodnota trhu IT outsourcingu ve střední a východní Evropě byla odhadnuta na necelé 3 miliardy eur v roce 2008, což představuje navýšení oproti předchozímu roku o 25 %. Zhruba 40 % všech příjmů jsou generovány v ruském trhu, jenž je následován ukrajinským a polským.

Z grafu je zřetelné, že během následujících dvou let bude hodnota trhu IT outsourcingu spíše klesat. Avšak průměrný roční růst o hodnotě 20% bude téměř dvojnásobný oproti očekávanému růstu celého IT trhu.

Které vertikály se podle PMR stanou klíčovými pro váš byznys?

Průmyslové segmenty, které budou táhnout IT outsourcing ve střední a východní Evropě v letech 2008-2010*

Průmyslové segmenty IT outsourcingu ve střední a východní Evropě v letech 2008-2010*

*Založeno na výzkumu provedeném společností PMR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 mezi 120 IT firmami a asociacemi ve střední a východní Evropě. Graf ukazuje procento respondentů, kteří označili daný sektor za význačný pro poskytovatele IT outsourcingu. Bylo možné zvolit více odpovědí.

Zdroj: Zpráva: "IT outsourcing in Central and Eastern Europe 2009. Countries' attractiveness and development forecast", publikace PMR, divize PMR, 2009.

Pro účely této zprávy PMR vedla hloubkové rozhovory se zástupci největších IT společností v regionu. Respondenti poukazovali na banky, finanční instituce, telekomunikační společnosti a poskytovatele IT služeb jako hráče, kteří mohou mít na vývoj trhu IT outsourcingu v letech 2008-2010 největší vliv. Máte mezi těmito klienty také své zákazníky? Dokážete jim v příštích letech nabídnout kompletní správu IT „zvenčí"? Pak možná i vás čekají časy růstu vysoko nad průměrem trhu.Komentáře