Nově navržená pravidla pro internetový prodej v EU mají e-shopům ušetřit stovky tisíc eur

Evropská komise představila první návrhy směrnic pro internetový prodej uvnitř EU. Čím chce přispět ke strategii jednotného digitálního trhu v Evropské unii?

Nově navržená pravidla pro internetový prodej v EU mají e-shopům ušetřit stovky tisíc eur



Přestože elektronické obchodování roste, firmy stále podle Evropské komise nevyužívají jeho plný potenciál. To se EK snaží změnit v rámci strategie pro jednotný trh.

Podle oznámení komise pouze 12 % obchodníků v EU umožňuje internetový nákup zákazníkům z jiných zemí unie. Ve své zemi jich tuto službu přitom nabízí trojnásobek (37 %).

Obdobně pak podle EK platí, že po internetu z jiné země EU nakupuje pouze 15 % zákazníků, ale ve vlastní zemi také zhruba trojnásobek (44 %).

Komise tento týden schválila dva návrhy směrnic. První se týká poskytování digitálního obsahu včetně omezení geoblokování, druhý ošetřuje prodej zboží po internetu.

Návrhy mají pomoci omezit roztříštěnost spotřebitelského smluvního práva (a z toho plynoucích nákladů na přizpůsobení se) a snížit nedůvěru spotřebitelů k nakupování po internetu z jiné země.

Navrhované směrnice dají spotřebitelům důvěru nakupovat v jiných zemích a zjednoduší podmínky pro všechny společnosti, zejména malé a střední podniky, které prodávají zboží a služby po internetu do ostatních zemí Evropy,“ uvedla v oficiálním oznámení Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

Vzroste trh i zahraniční konkurence 

„Harmonizací smluvních práv v EU se zjednoduší poskytování digitálního obsahu i prodej zboží. Jednoduchá, modernizovaná pravidla přinesou prospěch jak spotřebitelům, tak společnostem, jež získají větší právní jistotu a budou moci levněji a jednodušeji expandovat do celé EU,“ dodává Jourová.

Připouští však také, že se tyto kroky promítnou do cenového souboje. „Konečným důsledkem bude větší výběr za konkurenční ceny,“ říká eurokomisařka.

Podle odhadů Evropské komise zahájí prodej zákazníkům v jiných členských státech více než 122 000 firem v EU a celkový počet zákazníků nakupujících po internetu z jiných zemí EU může dosáhnout až 70 milionů.

Průkazní břemeno u reklamací se obrací

EK navrhla obrácení důkazního břemene. Pokud nyní například zákazník z jiné země zjistí vadu výrobku, který zakoupil před více než půl rokem, a žádá po prodejci jeho opravu či výměnu, může být požádán, aby prokázal existenci této vady již v okamžiku dodání, uvádí komise.

Podle nově navrhovaných pravidel by měl spotřebitel po celou dobu dvouleté záruky právo požadovat nápravu, aniž by vadu v okamžiku dodání musel doložit.

Asociace pro elektronicko komerci (APEK) k tomu dodává, že dosud bylo toto břemeo po uplynutí 6 měsíců na straně spotřebitele.

Dále EK upravuje práva pro digitální obsah. V současnosti může být zákazník, který stáhne poškozený obsah, odškodněn pouze slevou na jiný (v budoucnu stažený) obsah.

Nová směrnice opravňuje spotřebitele ke slevě či odstoupení od smlouvy a na vrácení celé částky. 

Sjednocení pravidel pro prodejce

Komise přiznává, že pokud by dnes firma chtěla začít prodávat v každém členském státu, vzniknou jí jednorázové náklady na přizpůsobení se smluvnímu právu ve výši 9 000 eur, celkově tedy u 27 států 243 000 eur (podle čeho je základní částka určena, není zcela zřejmé, pozn. red.).

Proto EK připravila jednotný soubor smluvních pravidel, která mají tyto výdaje omezit.

Zdroj: Europa.eu, APEK








Úvodní foto: © Junial Enterprises - Fotolia.com

Komentáře